Menu

Kalendarium

Służebnicy Bożej s. M. Teodory Witkowskiej 1889-1945

23 III 1889
- Urodziła się Marianna Witkowska z ojca Franciszka Witkowskiego i matki Antonii z Gołuńskich w Koźminie ( Diecezja Chełmińska ). Tereny te były pod zaborem Prus.

25 III 1889 - Chrzest św. w kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pogódkach ( ks.chrztów 1889, nr 38).

(?) 1898 - Pierwsza Komunia Święta Marianny. Ukończyła Szkołę Ludową w Bytonii ( brak dokładnej daty ).

29 IV 1908 - Sakrament Bierzmowania przyjęła z rąk ks. Augustyna, Biskupa Chełmińskiego, w Pelplinie. Przyjęła imię Barbara.

28 IV 1908 - Wstąpiła do Kongregacji  Szarych Sióstr św. Elżbiety w Królewcu.

13 V 1909 - Rozpoczęła Nowicjat i otrzymała imię zakonne Maria Teodora.

10 X 1910 - Pierwsza placówka zakonna- Tylza ( Sowjetsk). Pracowała tam trzydzieści lat jako pielęgniarka.

23 V 1911 - Pierwsza profesja zakonna siostry Teodory w Domu Prowincjanym w Królewcu.

6 V 1920
- Złożyła śluby wieczyste

20 III 1921 - Zmarł Franciszek, ojciec siostry Teodory.

3 X 1923
- Postolin jest druga placówka siostry Teodory. Pracowała wśród chorych na gruźlicę trzynaście lat. Obchodziła Jubileusz 25-lecia profesji zakonnej.

11 III 1923 - Zmarła Antonina. Matka siostry Teodory.

22 IX 1936 - Mikołajki Pomorskie- na tej placówce przebywała kilka miesięcy i opiekowała się chorymi.

13 II 1937 - Nidzica. Przez siedem lat w okresie drugiej wojny światowej ofiarnie służyła siostrom, chorym, ubogim i wszystkim, którzy potrzebowali pomocy. Pełniła urząd przełożonej.

26 VII 1944 - Przeniesiona do Dzierzgonia, gdzie pracowała jako zakrystianka i była przełożoną domu.

24 I 1945 - Wkroczenie wojsk Armii Czerwonej do Dzierzgonia.

28 I 1945 - Siostra Teodora poniosła śmierć z rąk radzieckiego żołnierza. Oddała swe życie w obronie młodszej współsiostry, broniąc jej dziewiczej czystości.

21 VI 1945 - Pogrzeb siostry Teodory, w którym udział wzięli wszyscy mieszkańcy Dzierzgonia. Pochowano ją na cmentarzu parafialnym.

III-VIII 2007 - Okres zbierania dokumentów i materiałów źródłowych dot. Męczeńskiej śmierci siostry Teodory.

15 IX 2007 - Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego siostry Teodory, którego dokonał Ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński, w katedrze św. Jakuba w Olsztynie. 

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE