Menu

Pielgrzymka Dziękczynna za dar bł. Jana Pawła II

Światowa Piesza Pielgrzymka Dziękczynna za dar bł. Jana Pawła II 1 maja 2013r. w II rocznicę beatyfikacji WSTAŃCIE, CHODŹMY RAZEM! Bł. Jan Paweł II pielgrzymował niosąc miłość i pokój całemu światu. Wdzięczni, pójdźmy dziś z Nim. Wyznacz trasę do miejsca świętego: Sanktuarium, kościoła, krzyża, figury. Jeśli to możliwe, zaproś innych, by poszli z Tobą. 1 maja 2013 r pójdź wraz z Janem Pawłem II, modląc się i głosząc Cywilizację Miłości* (samymi krokami, słowami, śpiewem, ulotkami ze słowami Jana Pawła II, napisami na koszulkach, transparentach, flagach itp.) Oczywiście można iść bez transparentów – po prostu modląc się.

Czytaj dalej...

Skupienie dziewcząt w Kursku

  • Dział: Rosja

W Oktawie Paschy w naszym domu w Kursku odbyło się skupienie dla dziewcząt. Tym razem „geografia” naszego spotkania rozszerzyła się: dziewczęta przyjechały nie tylko z okolicznych parafii, ale też z Moskwy (530 km), Nowgoroda (945 km), Smoleńska (560 km) i nawet z Nowosybirska(3500 km). Głównym tematem były słowa z Pisma Świętego: „Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha…

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE