Menu

Eucharystia w życiu Marii Merkert - Maryja a Eucharystia

Spis treści

6. Maryja a Eucharystia

Maryja prowadzi nas do Chrystusa, do Eucharystii. Chleb Eucharystyczny, który spożywamy jest tym samym Ciałem, które za sprawę Ducha św. Maryja poczęła w swoim łonie. Najświętsza Dziewica, Mistrzyni w kontemplacji Oblicza Chrystusa, nawiedzając św. Elżbietę niosła w łonie Słowo, które stało się Ciałem. Ojciec św. Jan Paweł II podkreśla, że: „Maryja w pewnym sensie jest „tabernakulum” – pierwszym „tabernakulum” w historii, w którym Syn Boży pozwala się adorować Elżbiecie” (EE, 55). Kiedy przyjmujemy do swojego serca Jezusa, stajemy się niejako same „żywym tabernakulum”, dlatego tak jak Maryja winniśmy trwać w postawie głębokiej wdzięczności i adoracji.

Porządek dnia z roku 1866 zaleca Siostrom udział we Mszy św. i pielęgnowanie chorych na wzór Maryi, która wszystkie swe siły fizyczne i duchowe zaangażowała w powołanie Matki Jezusa. Maryja, która ofiarowała swe dziewicze łono, aby dokonało się wcielenie Słowa Bożego, pomaga nam przeżywać Eucharystię w duchu Magnificat. W Tajemnicy Nawiedzenia Maryja uczy nas zanoszenia Chrystusa do ludzi, zwłaszcza do chorych, ubogich, najbardziej potrzebujących, jak to czyniła Matka Maria. Nasze życie ma stawać się niekończącym się wielbieniem Boga Wszechmogącego, który ukrył się pod postaciami eucharystycznymi.

Maryja uczy nas, osoby konsekrowane, trwania na modlitwie, na adoracji, uczy nas miłości do swego Syna obecnego w Najświętszym Sakramencie. W naszych Konstytucjach czytamy: „Czcijmy Maryję, jako naszą Pośredniczkę, która pomaga nam wzrastać w zjednoczeniu z Bogiem i w służbie ludziom” (K 62); „Podobnie jak Maryja mamy przyjmować z wiarą Słowo Boże i Jego mocą służyć ludziom” (D 1.4). Tak jak Matka Maria i nasze Założycielki wpatrujmy się w Maryję, od Niej uczmy się kochać Jezusa, trwania w postawie wdzięczności. Niech Ona będzie dla nas wzorem umiłowania Jezusa nade wszystko, wzorem zaufania, wierności. Razem z Maryją mamy wejść w adorację Boga, ucząc się w „Jej szkole” kontemplacji Zbawiciela.

Prośmy Maryję, Matkę Chrystusa i naszą, by ukształtowała nasze serca na wzór swojego serca, by uczyła nas jak prawdziwie kochać Jezusa ukrytego w Eucharystii i nieść Go ludziom każdego dnia, tak jak to czyniła Matka Maria nazywana „kochaną Matką wszystkich”, byśmy jeszcze głębiej zrozumiały znaczenie Eucharystii dla naszego życia i posłannictwa.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE