Menu

Eucharystia w życiu Marii Merkert - Eucharystia - modlitwą wdzięczności

Spis treści

4.2. Eucharystia - modlitwą wdzięczności

Eucharystia jest modlitwą wdzięczności, poprzez którą włączamy się w wielkie dziękczynienie zanoszone przez Jezusa Chrystusa Bogu Ojcu. W każdej Mszy św. błogosławimy Pana, Boga Wszechświata, składając Mu chleb i wino „owoc ziemi i pracy rąk ludzkich”. Z tym prostym pokarmem związał Chrystus swój dar ofiarny. Również my, którzy się z Nim jednoczymy, ofiarujemy Bogu swe życie i codzienną pracę; składamy na patenie wszystko co nas boli, cieszy, nasze troski i radości, wiedząc, że zostanie to przemienione.

Eucharystia – czyli dziękczynienie – uświadamia nam potrzebę wdzięczności, pozwala nam zrozumieć, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Uczy nas nieustannie trwania w postawie wdzięczności za wszystko co otrzymujemy od Boga i od ludzi. Uczestnicząc w Eucharystii uczymy się dziękować Bogu i ludziom za wszystko kim jesteśmy i co posiadamy, nie tylko za to co dobre i wzniosłe, ale też za to co trudne i bolesne: „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5,18). Stałe ćwiczenie się w postawie wdzięczności czyni nas wrażliwymi na miłość Chrystusa, pozwala przeżywać nasze życie w wymiarach dziękczynienia, uzdalnia do coraz głębszego poznania i umiłowania Go, również w cierpieniu, niepowodzeniu.

Dzięki postawie wdzięczności, wrażliwości na ukryte znaki miłości, życie Matki Marii nabierało wymiaru „dziękczynienia”. W 25-rocznicę istnienia Zgromadzenia, pełna wdzięczności, w sprawozdaniu za rok 1867 pisze: „Spojrzenie wstecz napełnia nas jak najgłębszą wdzięcznością do Boga i ludzi (...) Bóg prowadził i błogosławił nasze Zgromadzenie tak, że może obchodzić 25-lecie swego istnienia (…) Bogu niech będą dzięki”. (E. Frankiewicz, Matka Maria, s. 441).W okólnikach skierowanych do Sióstr zachęca je do wyrażania Bogu wdzięczności za wszystkie otrzymane łaski: „Przy kończącym się już roku z sercem przepełnionym wdzięcznością, spoglądamy na wszystkie dobro, które w ciągu roku otrzymaliśmy z ręki Bożej”; „z wdzięcznym sercem spójrzmy w przeszłość” (Matka Maria, s. 472; por. s. 460, 491). Matka Maria wyrażała swą radość i wdzięczność nie tylko Bogu, dobrodziejom, ale wszystkim których Bóg stawiał na jej drodze. Zostawiła nam przykład postawy wdzięczności, która pozwala w pełni otworzyć się na działanie Boże, która na pierwszym miejscu stawia wdzięczność wobec Boga i we wszystkim widzi Jego działanie, jako Dawcy wszelkiego dobra.

Eucharystia uczy nas nie tylko postawy wdzięczności wobec Boga, ale także wzajemnej wdzięczności wobec siebie. Wspólne życie we wspólnocie jest nieustannym obdarowywaniem siebie. Darem są wspólne przeżyte chwile radości i szczęścia, również niesione krzyże. Każda z nas powinna ukazywać swoim życiem i posługą dziękczynny, ofiarny wymiar Eucharystii. Postawa wdzięczności, dziękczynienia, prostoty, dawania siebie z radością, tak jak to czyniła Matka Maria, wypływa z przeżywanej Eucharystii, sprawia, że potrafimy cieszyć się życiem i żyć dla innych. Uczmy się od niej wciąż na nowo spoglądać w przeszłość z wdzięcznym sercem.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE