Menu

Eucharystia w życiu Marii Merkert - Wymiar apostolski i misyjny Eucharystii

Spis treści

2. Wymiar apostolski i misyjny Eucharystii

Eucharystia ma wymiar apostolski i misyjny. Uczestnicząc w niej otrzymujemy dary nie tylko dla osobistego pożytku, ale także dla dobra ludzi, z którymi żyjemy na co dzień. Słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”, są rozesłaniem wiernych do dawania świadectwa Jezusowi całym swoim życiem, tak jak to czyniła nasza Matka Maria, otwierając się na innych. Rozumiała ona dobrze, że prawdziwa miłość nigdy nie zamyka się na drugich, ale pragnie dzielić się z innymi, zwłaszcza z ubogimi, chorymi, najbardziej potrzebującymi, zgodnie ze słowami Ojca św. Jana Pawła II: „Ten bowiem, kto spotyka Chrystusa  w Eucharystii, nie może nie głosić swym życiem miłosiernej miłości Odkupiciela” (Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2004). Matka Maria całe życie pragnęła dawać świadectwo o Jego miłości miłosiernej wobec wszystkich i cieszyła się bardzo, że może rozszerzyć działalność na inne tereny. W roku 1863 pisała do Księdza Arcybiskupa diecezji gnieźnieńsko-poznańskiej Leona Przyłuskiego: „Gdy otwiera się nowe pole pracy i możemy rozszerzyć działalność na inne tereny, gorąco pragnę byśmy, na ile siły pozwolą, tam pracowały na chwałę Bożą i dla dobra cierpiącej ludzkości” (E. Frankiewicz, Matka Maria, s. 383).

Tajemnicę Eucharystii musimy ciągle na nowo odkrywać, aby wypłynąć na głębię i obdarzać tym niewyczerpanym bogactwem ludzi bliskich i dalekich, podejmując z entuzjazmem dzieło nowej ewangelizacji. By istnieć i działać Matka Maria z Eucharystii czerpała światło, siłę i moc. Dawała świadectwo Jezusowi w swoim życiu otwierając się na potrzeby bliźnich, wychodziła do każdego człowieka, w którym widziała oblicze samego Chrystusa. Zdziwienie budziła jej miłość i ofiarność do ludzi chorych i ubogich. Wypełnienie tej misji było możliwe, dlatego że czerpała z miłości samego Boga, która uobecnia się nieustannie w Eucharystii. Idąc za wezwaniem Ducha Bożego, wracajmy ciągle do ducha Matki Marii, aby wypełnić Boże posłannictwo w dzisiejszym świecie. Jej duch bowiem żyje nadal w naszych sercach i naszej posłudze. W życiu wewnętrznym Matki Marii, w życiu Zgromadzenia i jego owocnej działalności prowadzonej z niezwykłą gorliwością i wrażliwością wśród ubogich, chorych, potrzebujących pomocy, różnych narodowości i wyznań, pochodzących z różnych środowisk społecznych, Eucharystia odgrywała najważniejszą rolę. W jej posługiwanie i w codzienne zadania i obowiązki zasiewała żywe ziarno nadziei i miłości.

Abyśmy mogły w dzisiejszym świecie skutecznie głosić Ewangelię, musimy tak jak Matka Maria utrzymywać stałą więź z Chrystusem Eucharystycznym, starając się posłusznie iść za Nim i Go naśladować, a dzięki temu będziemy gotowe spełnić oczekiwania ludzi naszych czasów. Za jej wstawiennictwem prośmy Pana, aby umacniał w nas wiarę w przedziwną tajemnicę Eucharystii, abyśmy podobnie jak ona, czerpiąc z niej siły, z trwania u stóp tabernakulum mogły iść z posłaniem do wszystkich ludzi, a szczególnie do tych najbiedniejszych, chorych, opuszczonych. Każda z nas powinna być zaczynem dobrego dzieła i takiej posługi, jakiej od nas potrzebuje człowiek dzisiejszych czasów.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE