Menu

Publikacje

Wybrane biografie i życiorysy

 • E. Frankiewicz, Maria Merkert. Założycielka i Pierwsza Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Wrocław 1982.

 • E. Frankiewicz, Śląska Samarytanka. Maria Merkert, Założycielka i Pierwsza Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Opole 1983.

 • C. Kudelka, M. Cebula, Służebnica Boża Maria Merkert myśli wybrane z pism. Świadectwa i wspomnienia. Nysa 1992 (w j. polskim i niemieckim).

 • M. Cebula, Maria Merkert, w: Marienlexikon, Regensburg 1992, t. IV.

 • H. Kałuża, Rozpłomieniona miłością. Poezje o Matce Marii Merkert, Nysa 1995.

 • Maria Merkert 1817-1872. Założycielka Sióstr Elżbietanek, w: K. Bukowski, Słownik Polskich Świętych. Ilustrowany podręczny popularno-naukowy. Święci i błogosławieni, 90 kandydatów na ołtarze, Kraków 1995, s. 286-287.

 • M.G. Cebula, Śląska Samarytanka. Służebnica Boża Maria Merkert (1817-1872), w: Działalność społeczno-narodowa i polityczna kobiet na Górnym Śląsku w XX wieku, pod red. H. Karczyńskiej, Opole 1997, s. 228-233.

 • Merkert Maria, w: Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska, pod red. J.M. Dyrdy, Katowice 2002, s. 268-270.

 • O Marii Merkert, która niosła serce i wewnętrzny pokój, dobroć rąk i bezpieczeństwo uśmiechu..., Nysa, Gimnazjum Nr 3., praca konkursowa.

 • M. G. Cebula, SMS-y Kochanej Matki. Przesłanie Czcigodnej Służebnicy Bożej Marii Merkert 1817-1872, Nysa 2006.

 • M.G. Cebula, Czcigodna Służebnica Boża Maria Merkert (1817-1872), Nysa 2006.


Wybrane komunikaty, przemówienia

 • A. Nossol bp, Komunikat w sprawie otwarcia kanonicznego dochodzenia diecezjalnego dotyczącego życia i heroiczności cnót Matki Marii Merkert, w: Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej 40(1985) 4-5, s. 80.

 • A. Nossol bp, Przemówienie Biskupa Opolskiego w Radiu Watykańskim o wszczęciu dochodzenia beatyfikacyjnego Śląskiej Samarytanki - Sługi Bożej Matki Marii Merkert (22 III 1985), w: Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej 40(1985) 4-5, s. 81, 82.

 • Sługa Boża Matka Maria Merkert Założycielka i Pierwsza Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 1817-1872, w: Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej 40(1985)4-5, s. 83-90.

 

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE