Menu

Dochodzenie kanoniczne

H I S T O R I A
1. Badanie warunków do rozpoczęcia sprawy (1983-1985)

 • 1983  Przełożona Generalna mianuje postulatora sprawy Matki Marii Mekert.

 • 1983  15 listopada - Biskup Opolski zatwierdza postulatora.

 • 1984  17 listopada - po wstępnym sprawdzeniu warunków do rozpoczęcia sprawy, postulator prosi o urzędowe rozpoczęcie badań nad życiem i cnotami, zmarłej w opinii świętości, Matki Marii Merkert.

 • 1985  14 lutego - biskupi polscy wyrażają jednogłośną aprobatę na otwarcie w diecezji opolskiej dochodzenia kanonicznego.

2. Kanoniczne dochodzenie w Diecezji Opolskiej (1985-1997) 

 • 1985  19 lutego - w Kurii Diecezjalnej w Opolu Biskup Opolski powołuje Trybunał Diecezjalny i Komisję Historyczną; ogłasza komunikat w sprawie rozpoczęcia dochodzenie kanonicznego dotyczącego Matki Marii Merkert.

  12 marca, w Kurii Diecezjalnej w Opolu na publicznej sesji wstępnej zaprzysiężenie Trybunału Diecezjalnego i Komisji Historycznej.

  2 lipca, Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydaje Nihil obstat dla sprawy Matki Marii Merkert, której odtąd przysługuje tytuł „Służebnica Boża”.

 • 1986-1987 - przesłuchiwanie świadków postulatorskich w sprawie sławy świętości Służebnicy Bożej.

 • 1989  27 września - dołączenie do akt sprawy 3 -tomowego  krytycznie opracowanego „Zbioru pism Służebnicy Bożej Marii Merkert”.

 • 1991  14 stycznia - na podstawie pisemnej opinii teologów, Biskup Opolski wydaje dekret stwierdzający, że w pismach Służebnicy Bożej nie ma nic przeciwko wierze i dobrym obyczajom.

 • 1995  grudzień - zakończenie prac związanych ze zbieraniem i opracowaniem krytycznym materiału dowodowego dotyczącego Służebnicy Bożej Marii Merkert. Tłumaczenie akt procesowych.

 • 1996  23 marca - po wizytacji grobu i miejsc związanych ze Służebnicą Boża, Biskup Opolski stwierdza brak kultu publicznego.

  maj/czerwiec,  sesje związane z porównywaniem kopii i tłumaczenia materiału dowodowego z oryginałem.

 • 1997  09 września - w Kurii Diecezjalnej w Opolu - sesja ostatnia publiczna, zamknięcie Akt Procesowych w sprawie Służebnicy Bożej Marii Merkert.

  3. Procedura w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie (1997-2004)
 • 1997  18 września - w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie przekazanie Akt Procesowych w sprawie Służebnicy Bożej Marii Merkert.

  13 listopada, otwarcie Akt procesowych.

 • 1998  27 luty - wydanie dekretu o ważności dochodzenia diecezjalnego.

  13 marca,  na Zebraniu Zwyczajnym Kongregacji o.Ambrogio Eszer OP,  Relator Generalny, zostaje mianowany Relatorem do prowadzenia sprawy Służebnicy Bożej Marii Merkert.

 • 2001  11 grudnia - konsulatorzy historycy wydają pozytywną ocenę „Pozycji o życiu, cnotach heroicznych i sławie świętości Służebnicy Bożej Marii Merkert.

 • 2002  styczeń „Pozycję” wpisano na listę do dyskusji teologów.

 • 2004  12 października - teologowie dyskutują na cnotami Służebnicy Bożej i uznają ich heroiczność.

  14 grudnia, Kardynałowie i Biskupi zgromadzeni na sesji zwyczajnej, wyrażają pozytywną opinię na temat praktykowania cnót przez Służebnicę Bożą.

  20 grudnia,  podczas konsystorza w Sali Klementyńskiej, Ojciec Święty Jan Paweł II uroczyście ogłasza heroiczność cnót Czcigodnej Służebnicy Bożej Marii Merkert, zatwierdza Dekret i poleca go opublikować.

4. Zabezpieczenie szczątków Służebnicy Bożej Marii Merkert (1964, 1998).

 • 1964  16 lipca - ekshumacja doczesnych szczątków Matki Marii Merkert i przeniesienie ich z cmentarza do krypty po kaplicą Trójcy Świętej w kościele św. Jakuba w Nysie.

 • 1997  25 października - Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydala zezwolenie na powtórne kanoniczne rozpoznanie (rekognicję) doczesnych szczątków Służebnicy Bożej, zalanych skutek powodzi tysiąclecia w 1997 r.

 • 1998  21 stycznia - Biskup Opolski powołuje Komisję Specjalną do przeprowadzenia rekognicji i umieszczenia doczesnych szczątków w nowej trumience.

  2 marca,  rekognicja doczesnych szczątków Służebnicy Bożej i tymczasowe przeniesienie Ich do Domu Macierzystego.

  19 września,  translacja doczesnych szczątków Służebnicy Bożej Marii Merkert do sarkofagu w kaplicy Świętej Trójcy w kościele św. Jakuba.

5. Dowodzenie domniemanego uzdrowienia

a) Badanie warunków do rozpoczęcia sprawy.

 • 2001  grudzień - Postulator dokonuje wyboru nadzwyczajnego zdarzenia przypisywanego wstawiennictwu Służebnicy Bożej Marii Merkert.

 • 2002  styczeń-czerwiec - zbieranie dokumentacji wstępnej, ustalanie świadków zdarzenia.

  18 lipiec,  Postulator zwraca się do Biskupa Opolskiego z prośbą o rozpoczęcie dochodzenia diecezjalnego.

  10 września,  w Kurii Diecezjalnej w Opolu, po złożeniu przysięgi, rozpoczyna się drugi etap dochodzenia kanonicznego w sprawie cudu przypisywanego wstawiennictwu Służebnicy Bożej Marii Merkert.

  11 września do 9 października,  trwają sesje robocze, podczas których Trybunał gromadzi środki dowodowe: zeznania świadków, dokumentację pisaną oraz ekspertyzy i przesłuchuje biegłych.

  październik/listopad,  przygotowanie transumptu i tłumaczenia, sesje porównania z oryginałem.

  29 listopada,  w kościele św. Jakuba w Nysie sesja ostatnia-publiczna, uroczyste zamknięcie Akt Procesowych w sprawie cudu i przekazanie ich postulatorowi.

b) W Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie

 • 2002  5 grudnia - przyjęcie Akt dochodzenia w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

  14 grudnia,  otwarcie Akt procesowych

 • 2003  28 marca - wydanie dekretu ważności dochodzenia diecezjalnego i zezwolenie na opracowanie „Pozycji o cudzie”.

 • 2005  30 czerwca - konsulta lekarska ocenia pozytywnie nadzwyczajne zdarzenie przypisywane wstawiennictwu Czcigodnej Służebnicy Bożej Marii Merkert.

  29 listopada,  teolodzy przekazują sprawę do uzupełnienia.

 • 2006  13 czerwca - kongres teologów na drugim spotkaniu ocenia pozytywnie nadzwyczajne zdarzenie.

  19 grudnia,  Kardynałowie i Biskupi, członkowie Kongregacji głosowaniem potwierdzają pozytywną ocenę zdarzenia.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE