Menu

Zaproszenie

Z największą radością i wdzięcznością Bogu w Trójcy Jedynemu serdecznie zapraszamy na uroczystość beatyfikacji Czcigodnej Służebnicy Bożej Marii Luizy Merkert (1817-1872) Współzałożycielki i Pierwszej Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, która odbędzie się w niedzielę 30 września 2007 roku o godz. 10.00 w kościele pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.

Jego Świątobliwość Benedykt XVI będzie reprezentowany przez Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Kardynała José Saraiva Martins.

Spełniają się oczekiwania wielu pokoleń, które w osobie Matki Marii Merkert widziały świętą i świetlany wzór cnót, znajdowały zachętę do naśladowania Chrystusa w czynach miłosierdzia wobec chorych i najbardziej potrzebujących, a także doświadczyły jej wstawiennictwa u Boga.

W modlitewnym oczekiwaniu na wspólne dzielenie się radością wyniesienia Śląskiej Samarytanki do chwały ołtarzy przesyłamy wyrazy najgłębszej czci

 Alfons Nossol                                                                                                                                                 S.M. Samuela Werbińska
       biskup opolski                                                                                                                                                   Przełożona Generalna
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety


Einladung

In großer Freude und voller Dankbarkeit gegenüber dem dreifaltigen Gott laden wir herzlich ein zur Feier der Seligsprechung der Ehrwürdigen Dienerin Gottes MARIA LOUISE MERKERT (1817-1872) Mitgründerin und erste Generaloberin der Kongregation der Schwestern von der hl. Elisabeth am Sonntag, den 30. September 2007, um 10:oo Uhr in der Kirche St. Jakobus und St. Agnes in Neiße.

Seine Heiligkeit Papst Benedikt XVI. vertritt bei dieser Feier der Präfekt der Kongregation für die Heiligsprechungen,  Kardinal José Saraiva Martins.

Die Erwartungen vieler Generationen gehen damit in Erfüllung. Mutter Maria Merkert war für sie eine Heilige und ein leuchtendes Vorbild der Tugenden. Sie hat sie zur Nachfolge Christi in den Werken der Barmherzigkeit an Kranken und Hilfsbedürftigen ermutigt, und sie haben ihre Fürsprache bei Gott erfahren.

In der Hoffnung, dass Sie es ermöglichen können, persönlich an der Freude der Seligsprechung dieser Schlesischen Samariterin teilzunehmen, grüßen Sie im Namen der

Diözese Oppeln                                                                                                           der Schwestern von der hl. Elisabeth
Alfons Nossol                                                                                                                                S.M. Samuela Werbinska
Erzbischof                                                                                                                                                    Generaloberin

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE