Pismo Święte

I. Z Pisma Świętego:

„Gdzie jest wasza wiara?“ (Łk 8,25)

„Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze;“ (2 Kor 13,5)

„Wierzycie, że mogę to uczynić?“ (Mt 9,28)

„Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?“ (J 5,44)

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!“ (Mk 1,15)

„Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne…“ (J 5,24)

„Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy…“ (Mt 17,20)

„Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał.“ (J 6,29)

„Kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.“ (J 6,35)

„Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?“ (J. 11,25n)

„Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?“ (J 11,40)

„Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!“ (J 14,1)

„Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonują, owszem, i większe od nich uczyni…“ (J 14,12)

„Teraz wierzycie?“ (J 16,31). Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.“ (J 20,29)

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.“ (Łk 1,45)

„Nie bój się, wierz tylko!“ (Mk 5,36)

„Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze!“ (1 Kor 16,13)

„W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę…“ (Ef 6,16)

„Nie żeby okazać nasze władztwo nad wiarą waszą, bo przecież jesteśmy współtwórcami radości waszej; wiarą bowiem stoicie.“ (2 Kor 1,24)

„Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy“ (2 Kor 5,7; por. 1 Kor 13,12)

„Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.“ (Hbr 11,1)

„Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach;“ (Ef 3,17)

„Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość“ (Ga 5,6)

„Bylebyście tylko trwali w wierze – ugruntowani i stateczni -…“ (Kol 1,23)

„Jaki z tego pożytek (…), skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków.“(Jk 2,14)

„Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie.” (Jud 20)

Idź do góry
Translate »