Menu

Konferencja Plenarna w Nowosybirsku II

Zarzad Generalny na czele z Przewielebna Matka Generalna M. Samuela oraz wszystkie Siostry Prowincjalne w dniach 22 i 23 sierpnia 2018 r. przybyly na Ziemie Syberyjska.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE