Menu

Odwiedziny Sióstr w Czerwonogradzie Wyróżniony

Odwiedziny Sióstr w Czerwonogradzie

W miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które jest pełne dobroci i miłości, hojne dla wszystkich, którzy Je wzywają, wraz z Matką Generalną M. Samuelą w dniach od 4 do 7 czerwca 2018 r. odwiedziłam nasze Siostry posługujące na Ukrainie w Czerwonogradzie.

Siostry z tej Wspólnoty spełniają elżbietańską posługę włączając się w różnego rodzaju prace przy parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego. Jedna z Sióstr prowadzi katechezę dla ok. 50 dzieci, przygotowuje do I Komunii św. i zajmuje się grupą „Dzieci Maryi”. Poprzez prowadzenie scholi i chóru parafialnego Siostry przyczyniają się do upiększenia i urozmaicenia liturgii. Poza tym, Siostry troszczą się o kościół, zakrystię i wraz z parafianami robią okolicznościowe dekoracje związane z okresem liturgicznym, świętami i różnymi wydarzeniami w parafii, jak np. I Komunia św. Piękny efekt tej współpracy mogłyśmy zobaczyć podczas naszych odwiedzin.

Będąc otwarte na różne potrzeby tamtejszej społeczności, Siostry zajmują się także dziećmi, które przychodzą do parafialnej świetlicy, gdzie mogą odrobić lekcje, spędzić wolny czas bawiąc się i wzajemnie ubogacając się sobą. Siostry codziennie przygotowują dla tych dzieci posiłek – obiad, a w czasie wakacji organizują dla nich różne wyjazdy, aby mogły także wspólnie wypoczywać.

Zgodnie z naszym charyzmatem, Siostry z tej Wspólnoty odwiedzają ludzi samotnych i chorych w ich domach. W tej pięknej, chociaż nie zawsze widocznej i właściwie docenianej posłudze, Siostry są wspomagane przez Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, które idą z Siostrami do tych ludzi, aby ich wysłuchać, porozmawiać z nimi, wspólnie pomodlić się i udzielić koniecznej pomocy. Obdarowywanie innych obecnością, uśmiechem, ale także różnymi darami jest możliwe dzięki temu, że Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety wykonują różnego rodzaju prace ręczne, np. stroiki świąteczne, wianeczki, bombki, dekoracje, które sprzedają. Otrzymane z tego środki pieniężne są przeznaczane np. na upominki świąteczne dla dzieci i osób przebywających w Domu Opieki, które Siostry odwiedzają wraz z Członkiniami Wspólnoty.

Siostry troszcząc się nie tylko o zdrowie fizyczne chorych, ale także o to, aby w ich życie wnieść nieco radości i okazać im swoje zainteresowanie ich codziennym życiem. W większości są to osoby, które ze względu na zły stan zdrowia nie mogą wychodzić ze swoich mieszkań. Dlatego też co miesiąc jedna z Sióstr udaje się wraz z Księdzem Proboszczem do chorych, do których zanosi on Komunię św. Przy tej okazji, jeśli ktoś z chorych zapragnie, to ma możliwość do skorzystania także z sakramentu pokuty. Niekiedy podczas odwiedzin chorych towarzyszy Księdzu Proboszczowi nie tylko nasza Siostra, ale także któraś z Członkiń Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety.

To tylko niektóre z posług, jakie spełniają nasze Siostry ze Wspólnoty w Czerwonogradzie, ale jest ich o wiele więcej. Cieszymy się, że nasze Siostry wzajemnie sobie pomagają, jeśli jest taka konieczność, to zastępują się i mają tak wiele wspaniałych osób, które włączają się w czynienie dobra na rzecz innych i na większą chwałę Bożą.

Wyrażając Siostrom naszą wdzięczność, za ich świadectwo życia i okazaną nam gościnność, modlimy się o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla nich i dla tych, wśród których żyją. Niech Bóg obdarza Siostry swoją miłością - bezcennym darem Serca Chrystusa i Jego Ducha, aby i one stawały się świadkami miłości Boga (por. św. Jan Paweł II).

Siostra M. Anna Barełkowska
sekretarka generalna

Zobacz zdjęcia ALBUM 1

Zobacz zdjęcia ALBUM 2

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE