Menu

Z wizytą w Czerwonogradzie Wyróżniony

Z wizytą w Czerwonogradzie

W dniach od 25 do 28 stycznia 2016 roku wraz z Siostrą Radną M. Paulą Zaborowską przebywałyśmy na Ukrainie w Czerwonogradzie. W tym mieście od trzech lat przy parafii Zesłania Ducha Świętego nasze Siostry pełnią posługują zgodnie z elżbietańskim charyzmatem. W chwili obecnej są tam cztery Siostry i chociaż liczebnie parafia jest niewielka, to zadania jakie wykonują Siostry są bardzo rozległe i różnorodne. Siostry zajmują się ludźmi samotnymi i chorymi pozostającymi w swoich mieszkaniach: opatrują ich rany, robią zastrzyki, ale też towarzyszą im w cierpieniu. Chorych, którzy czują się jeszcze na siłach Siostry przywożą do kościoła na Mszę św. Poza tym prowadzą one świetlicę dla dzieci i pomagają im w nauce, katechizują, przygotowują do I Komunii św., a dla chętnych dzieci prowadzą także lekcje języka polskiego. Dodatkowo raz w tygodniu jedna z Sióstr odwiedza niepełnosprawne dzieci pozostające w Internacie: organizuje dla nich zabawy, śpiew i troszczy się, aby mile spędziły czas.

Zadaniem Sióstr jest również posługa w zakrystii i przygotowanie oprawy liturgicznej. Przed świętami Bożego Narodzenia zostało przeniesione sprawowanie liturgii z niewielkiej kaplicy znajdującej się w domu parafialnym do budującego się jeszcze kościoła. Siostry wraz z Księdzem Proboszczem Mikołajem Leskiv i wiernymi przenosili stroje liturgiczne oraz wszystkie sprzęty, aby na święta można było sprawować Eucharystię w nowym kościele. Codziennym zadaniem naszych Sióstr jest również troska o dom parafialny, w którym mieszkają oraz przygotowywanie posiłków dla Wspólnoty Sióstr, dla Księdza Proboszcza, a także dla dzieci przebywających w świetlicy i pracowników, którzy pomagają przy budowie kościoła.

Parafianie z wielkim szacunkiem odnoszą się do osób duchownych i bardzo cenią sobie obecność oraz ofiarną pracę Sióstr. Także Siostry doskonale zżyły się ze środowiskiem, a kontakt z ludźmi jest bardzo otwarty i rodzinny. Szczególnie urzekło nas duchowe zaangażowanie Sióstr w życie parafii: nie tylko ich obecność, udział we Mszy św., ale codzienne odmawianie z wiernymi Koronki do Bożego Miłosierdzia, różańca i rozważanie słowa Bożego na wspólnym Kręgu Biblijnym. Siostry poprzez swoje działanie i świadectwo życia przyczyniają się do budowania żywego Kościoła, który jak wspomniał Ksiądz Proboszcz, z roku na rok liczebnie się rozrasta.

Podczas naszego pobytu w Czerwonogradzie została poświęcona w domu Sióstr nowa kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W pierwszej Mszy św., wraz z nami uczestniczyły także Panie należące do Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety. Nasze Siostry cieszą się, że mają piękne miejsce na modlitwę i adorację.

Czas spędzony z Siostrami upłynął bardzo szybko i nadszedł dzień wyjazdu. W ostatnim dniu naszego pobytu w imieniu Matki Generalnej M. Samueli Werbińskiej, Siostra Radna M. Paula wręczyła Siostrze Przełożonej M. Karolinie Szemraj dekret przedłużenia kadencji na kolejne trzy lata. Siostry ze Wspólnoty złożyły Siostrze Przełożonej gratulacje i życzenia. Natomiast my wyraziłyśmy naszą wdzięczność wszystkim Siostrom za ich zaangażowanie w codzienną posługę na ukraińskiej ziemi, za świadectwo życia oddanego Bogu i dzielenie się żywą wiarą.

Bardzo dziękujemy Kochanym Siostrom za miłe spotkanie, wspólnie spędzony czas i wzajemne ubogacenie. Niech dobry Bóg nadal obdarza Siostry błogosławieństwem i „zlewa na Was całą obfitość łaski, tak byście …były bogate we wszystkie dobre uczynki” (por. 2 Kor 9,8).

Siostra M. Weronika Tomczyk
radna generalna

Zobacz zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE