Menu

Pozdrowienia z kolejnych placówek w Brazylii.

Dnia 25 lutego 2017 r. wyruszyłyśmy do Cabrobó, placówki oddalonej od Fortalezy o 644 km. W Cabrobó nasze Siostry posługują już od 24 lat. Do Wspólnoty przynależą trzy Siostry, które aktywnie włączają się w pracę duszpastersko-apostolską.

Czytaj dalej...

Pozdrowienia z podróży wizytacyjnej w Brazylii

W dniach od 13 lutego 2017 roku towarzyszę Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej w podróży do Brazylii. Po przyjeździe na ten oddalony od Rzymu o ponad 7 000 km kontynent Ameryki Południowej, nasze pierwsze kroki skierowałyśmy do domu prowincjalnego w Fortalezie. Tutaj przywitała nas grupa Sióstr, która zakończyła swoje rekolekcje. Krótki pobyt w Fortalezie był czasem przygotowania do rozpoczęcia wizytacji w prowincji brazylijskiej. Według ustalonego planu rozpoczęłyśmy wizytację placówek, gdzie posługują nasze Siostry. W podróży towarzyszy nam Siostra Radna Generalna M. Patrycja Sobinek, która do Kapituły Generalnej pełniła urząd Przełożonej Regionu.

Pierwszą placówką, którą odwiedziłyśmy było Maracanaú, gdzie znajduje się dom formacyjny dla Aspirantek i Postulantek. Tutaj wraz z Siostrą Przełożoną, Siostrą Odpowiedzialną za formację i naszą młodzieżą zakonną spędziłyśmy czas na przyglądaniu się ich codziennemu życiu i posłudze. Dzieliłyśmy się z Nimi radościami naszego życia zakonnego oraz nowościami z życia Zgromadzenia. Jak wspomniała Matka Generalna: „bardzo ważnymi domami są te, gdzie "rodzi się życie", czyli gdzie formują się osoby konsekrowane i gdzie życie dobiega końca, a więc domy, w których opiekujemy się osobami starszymi, ubogaconymi doświadczeniem życia”.

Po spotkaniu z młodzieżą zakonną wyruszyłyśmy na Południe Brazylii do naszej Wspólnoty w Blumenau. Siostry z wielkim oddaniem, troską i poświęceniem zajmują się osobami starszymi i chorymi w Domu św. Anny. Przy łóżkach naszych podopiecznych spotkałyśmy Siostry Juniorystki, Siostrę Przełożoną, która pełni obowiązki Oddziałowej oraz Siostrę Dyrektor, która kieruje działalnością Domu św. Anny i czuwa nad całością. Podczas naszego pobytu nie tylko miałyśmy okazję przejść przez oddziały, aby zobaczyć pracę Sióstr, ale również mogłyśmy spotkać się z podopiecznymi, porozmawiać z nimi, a także wspólnie świętować z tymi osobami, które w lutym obchodziły swoje urodziny. Wielką radością było dla nas uczestniczenie w odnowieniu ślubów zakonnych przez jedną z naszych Sióstr Juniorystek. Podczas Eucharystii dziękowałyśmy Bogu za dar Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety w Blumenau i wspólnie przeżywałyśmy radość przyjęcia kolejnych trzech Członkiń do tej Wspólnoty.

Z Blumenau udałyśmy się na placówkę do Itapemy, która „obchodzi” dopiero cztery lata swojej działalności. Wspólnota liczy trzy Siostry, które angażują się w pracę apostolską na terenie parafii i w okolicach. Siostry włączają się w życie parafii, prowadzą śpiewy, posługują jako zakrystianki, pomagają w katechizacji i kancelarii, odwiedzają chorych w ich mieszkaniach, towarzyszą umierającym oraz pomagają biednym rodzinom. Pięknym przeżyciem było spotkanie ze Wspólnotą Apostolska św. Elżbiety, która wprawdzie dopiero się formuje, ale jest bardzo prężna oraz z dobrodziejami, którzy chętnie dzielą się z Siostrami swoimi darami, a przez ręce Sióstr ofiarują dobro potrzebującym.

Wszystkim Wspólnotom, które do tej pory odwiedziłyśmy dziękujemy za siostrzane przyjęcie i miłą atmosferę. Niech Pan Bóg nadal błogosławi Kochanym Siostrom i udziela obficie swoich łask.

Siostra M. Weronika Tomczyk
Radna Generalna

Zobacz zdjęcia z Fortalezy

Zobacz zdjęcia z Maracanaú

Zobacz zdjęcia z Blumenau

Zobacz zdjęcia z Itapemy

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE