Menu

U naszych Sióstr w Szwecji

Shaw Air Force Base Airmen supporting the Operation Noble Eagle alert mission Shaw Air Force Base Airmen supporting the Operation Noble Eagle alert mission

W oktawie świąt Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy to „Kościół z radością kontempluje tajemnicę Zmartwychwstałego Chrystusa”, w dniach od 2 do 8 kwietnia 2013 r. towarzyszyłam Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej w odwiedzinach naszych Sióstr posługujących w Szwecji. Siostry w Regionie Szwecji mieszkają i spełniają elżbietańską posługę w dwóch Wspólnotach.

W Stäket, znajduje się dom dla starszych Sióstr, które więcej czasu poświęcają na trwanie przed Panem, aby wypraszać potrzebne łaski dla świata, Kościoła oraz dla naszego Zgromadzenia. Ich dom jest także miejscem, gdzie odbywają się spotkania różnych grup religijnych, a od pewnego czasu przychodzi tam młodzież ze szkół średnich, aby w ramach zajęć szkolnych bliżej zapoznać się z życiem zakonnym. Siostry z tej Wspólnoty pracują także w kościele parafialnym i w miarę możliwości włączają się aktywnie w życie parafii. Druga Wspólnota naszych Sióstr znajduje się w Bromma, gdzie Siostry posługują w Domu Opieki dla osób Starszych i prowadzą katechezę przygotowując dzieci do Pierwszej Komunii św.

Z dniem 6 kwietnia 2013 r. w Stäket - podczas spotkania wszystkich naszych Sióstr posługujących w Szwecji pod przewodnictwem Matki Generalnej M. Samueli, rozpoczął posługę nowy Zarząd dla Regionu w Szwecji. Przełożoną Regionalną została mianowana Siostra M. Danuta Białk, Pierwszą Radną - Siostra M. Salomea Żołądek, Drugą Radną - Siostra M. Jadwiga Müller, a Ekonomką Regionalną – Siostra M. Bernarda Dressler. Nowemu Zarządowi życzymy Bożego błogosławieństwa oraz światła Ducha Świętego w ich odpowiedzialnej posłudze i modlimy się, aby były otwarte na Jego natchnienia.

Cieszymy się, że pomimo nielicznej liczby Sióstr w Szwecji, nasza elżbietańska posługa nadal jest obecna i modlimy się, aby Siostry mogły nie tylko kontynuować prowadzoną działalność, ale także rozszerzać jej zakres dzięki nowym powołaniom pochodzącym z tamtejszej społeczności. Wspieramy modlitwą wszystkie Siostry należące do Regionu w Szwecji i życzymy, aby ich posługa i obecność, przynosiły wiele owoców duchowych i aby przyczyniały się do umacniania tamtejszego społeczeństwa w wierze.

Siostra M. Anna Barełkowska
sekretarka generalna

Zobacz załączone zdjęcia w galerii foto: U naszych Sióstr posługujących w Regionie Szwecji. 

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE