Menu

Natale 2012

Natale 2012

Kochane Siostry, Drodzy Członkowie i Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, W ten wyjątkowy wieczór wpatrujemy się w betlejemski żłóbek i pochylamy się w zadumie nad tajemnicą Bożego Narodzenia.Przeżywamy radość bliskości Boga, który od wieków istniał, jako Słowo Ojca, a w Świętą Noc przybrał postać Dziecięcia. Jak czytamy w Prologu św. Jana: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”(J 1, 1).

Oczekiwany od wieków Bóg stał się Człowiekiem i zamieszkał wśród nas, by dzielić ludzkie troski i radości, aby objawić wielką miłość i dać nam udział w swoim życiu. W Święta Bożego Narodzenia wracamy myślami do wydarzeń tamtej Nocy i z podziwem spoglądamy na Maryję, która przeszła trudną wędrówkę z Nazaretu położonego w Galilei do Betlejem w Judei. Podróż była niezwykle męcząca ze względu na niekorzystne warunki: długa droga i błogosławiony stan Maryi. Wierna Bożemu Słowu, w pokorze i posłuszeństwie wraz ze św. Józefem podjęła trud podróży, aby wypełnić powierzoną Jej misję. Ona nie oczekiwała wygody i zrozumienia u innych. Gdy nie zostali przyjęci w gospodzie, nie zniechęcili się tą sytuacją, ale wraz ze św. Józefem podjęli trud szukania miejsca i sposobności, by dać światu Tego, który na świat został posłany.

„Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,7). Tej Nocy nikt nie czekał na Józefa i Maryję w Betlejem, nikt nie przygotował im miejsca w pięknym pałacu, nie wyszedł na powitanie. Bogaci i wielcy tego świata wzgardzili Nimi, dlatego Zbawiciel na miejsce swego narodzenia wybrał cichą, opuszczoną grotę w małym miasteczku. Tutaj dokonało się prawdziwe uniżenie Boga, który bezgranicznie umiłował człowieka i dla niego stał się Człowiekiem. Ten, który przyszedł by być Bogiem z nami, by obdarzyć nas swoją miłością, tej nocy nie zaznał miłości, nie był przyjęty z radością, nie doświadczył ciepła ludzkiego serca. Cicho i pokornie wszedł w warunki, jakie zaproponował Mu świat, doświadczając nędzy, odrzucenia i ludzkiej obojętności. Nie cofnął się przed ciemnością i chłodem betlejemskiej groty, ale wniósł w nią swoje światło i ciepło miłości.

Ewangelista św. Jan napisał: „Słowo przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1,11). Co się stało owej Nocy? Dlaczego ludzkie serca były zamknięte i Go nie rozpoznały? Przecież przez wieki był zapowiadany przez proroków, a pokolenia ludzi oczekiwały Go z wielkim utęsknieniem. Niekiedy w życiu czujemy się jak św. Rodzina: odrzuceni, niechciani i zniechęceni, gdyż kolejny raz doświadczamy, że coś nam się nie udało. Nie potrafimy zaakceptować samych siebie. A może jesteśmy źle traktowani przez innych, przyjmowani z obojętnością, niezrozumieniem, bo myślimy inaczej, żyjemy według innych wartości, a nasze postępowanie oraz zachowanie nie podobają się innym? Czujemy się nieprzyjęci, gdyż przedstawiamy racje oparte na Bożych Przykazaniach, a ludzie chcą być „wolni” i nie chcą by ograniczały ich Boże Prawa. Popatrzmy wówczas na życie Maryi w tajemnicy Bożego Narodzenia, która ukazuje nam sens podejmowania trudu, zachowywania wierności i posłuszeństwa Bogu oraz życia w prawdzie.

Nie traćmy nadziei i nie zniechęcajmy się. Warto spojrzeć na doświadczenie odrzucenia poprzez pryzmat wiary i jak Maryja zobaczyć w tym Boże błogosławieństwo. Bóg wie, czego najbardziej potrzebujemy i dlatego niekiedy zsyła nam takie znaki. Św. Tomasz Morus napisał: „Nic nie może się zdarzyć, jeśli nie chciałby tego Bóg. A wszystko, czego On chce, chociaż mogłoby wydawać się nam najgorsze, jest dla nas najlepsze”. Noc Bożego Narodzenia uczy nas samozaparcia, wyrzeczenia, podejmowania codziennego trudu, który zawsze jest wartościowy i wydaje owoce. Zechciejmy uświadomić sobie dar naszego powołania i z całą gorliwością wypełniajmy na chwałę Bożą to, co do nas należy. Świadomość, że Bóg powołał nas do wielkich rzeczy i poczucie obowiązku, powinny nas mobilizować do podejmowania także trudnych działań.

W okresie Bożego Narodzenia nasze myśli zatrzymują się przy św. Rodzinie, która jest dla nas wzorem i wsparciem. Maryja i Józef wyrzekając się bogactwa i przywilejów, wybrali dobrowolne poniżenie i umartwienie. Za ich wzorem, niech naszym jedynym celem, będzie wypełnianie woli Boga, którą Oni pełnili z oddaniem i z cierpliwością. Nie możemy zatrzymywać się na tym co przyziemne, doczesne, ale powinniśmy patrzeć na wszystko w perspektywie wieczności. Bóg przygotował dla nas więcej niż się spodziewamy, On przychodzi nam z pomocą przez swoją Bożą Opatrzność.

Kochane Siostry, Drodzy Członkowie i Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, nasze życie jest ciągłą wędrówką, nieustannym szukaniem, stawianiem pytań i dawaniem odpowiedzi. Jesteśmy wciąż w drodze i szukamy środków, które pomogą nam dobrze przeżyć podarowany nam przez Boga czas. Niech to spojrzenie w głębię tajemnicy Bożego Narodzenia ożywia w naszych sercach nadzieję pokładaną w Bogu. Budujmy nasze życie na Chrystusie, który objawił się w człowieczeństwie. Jak czytamy w Konstytucji „Gaudium et spes” (22): „Syn Boży, przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękoma pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony z Matki Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobnym oprócz grzechu”. Miejmy więc odwagę szukać Jezusa, Jego woli i z wiarą przyjmować to wszystko, co dla nas przygotował.

Na czas przeżywania świąt Bożego Narodzenia otwórzmy nasze serca i zróbmy w nich miejsce na przyjęcie Boga-Miłości. Niech On uczy nas nowego sposobu życia i kochania, niech ukazuje nam drogę, daje światło do wyjścia z naszych trudności. W tę Świętą Noc i w każdy kolejny dzień Nowego Roku, niech Chrystus będzie naszą nadzieją. Wraz z życzeniami wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim Kochanym Siostrom, Drogim Członkom i Członkiniom Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety za dar modlitwy zanoszony w naszych intencjach, wszelką okazaną życzliwość i nadesłane życzenia z okazji patronalnego święta oraz wspomnienia bł. Marii Luizy. W imieniu Zarządu Generalnego i wszystkich Mieszkanek domu generalnego, jak również własnym przesyłam wiele siostrzanych pozdrowień,

oddana w miłości Bożej Dzieciny
S.M. Samuela Werbinska
przełożona generalna

Rzym, Boże Narodzenie 2012 r.

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE