Menu

Dziękczynienie w Brazylii Wyróżniony

Dziękczynienie w Brazylii

Miniony tydzień, dla naszych brazylijskich wspólnot był tygodniem błogosławionym. Począwszy od poniedziałku 24 września do niedzieli 30 września trwałyśmy w dziękczynieniu za dar 170 lat istnienia naszego Zgromadzenia, jak rownież za dar beatyfikacji naszej Bł. Matki Marii Luizy. Do tej tak ważnej dla nas uroczystości, przygotowywałyśmy się wspólnie z Siostrami z Maracanaú.

Razem uczestniczyłyśmy w triduum poprzedzającym Uroczystości Jubileuszowe. Pierwszy dzień naszego triduum przeżywałyśmy wspólnie  

z ks. Prałatem Oskarem Peixoto, w kaplicy św. Judy Tadeusza, nad która wyżej wymieniony kapłan sprawuje pieczę.

Ks. Oskar był pierwszym proboszczem naszych Siótr pionierek. To on na prośbę ks. biskupa przyjął Siostry w swojej parafii. Nie tylko przyjął, ale też otoczył opieką duchową. Dzisiaj ks. Oskar ma już ponad 80 lat, ale pomimo to czynnie uczestniczy w życiu swojej wspólnoty. Uroczysta Msza św. rozpoczęła się punktualnie o godz. 19.00. Oprócz Sióstr, Wspólnoty Apostolskiej św Elżbiety przybyło sporo ludzi. Całą oprawę liturgiczną , komentarze i pieśni, przygotowały siostry i postulantki. W wygłoszonej homilii ks. Oscar nawiązał do historii życia naszych Matek Założycielek, ale też wspomniał pierwsze miesiące pobytu naszych sióstr w Brazylii. Zwrócił uwagę, że miejscowe powołania są owocem świadectwa wiary, jakie dały Siostry 22 lata temu. Zauważył, że pomimo trudnych czasów, Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek rośnie i wciąż się rozwija a to oznacza, że jego charyzmat nie traci na wartości. Wzywał do wielkiego dziękczynienia, za dar życia Matki Marii jak też za wielkie rzeczy, które Bóg uczynił przez nasze Zgromadzenie na przestrzeni tych 170 lat. Po zakończonej Eucharystii, Siostry i Członkowie Wspólnoty św. Elżbety, spotkali się na skromnym poczęstunku w ogrodzie między kościołem a probostwem Ks. Oskara. Wszyscy uczestnicy tejże Eucharystii otrzymali pamiątki w postaci ksiażeczki z myślami naszych Matek Załżycielek i św.Elżbiety.

Drugi i trzeci dzień naszego Triduum przeżywałyśmy w naszej zakonnej kaplicy. We wtorek 25 września, razem z nami dziękował za dar istnienia Zgromadzenia, nasz spowiednik ks. Sostenes, który rownież nas zachęcał do wiernego kontynuowania charyzmatu naszych Matek Zalożycielek, czerpania ze zródła, które bije w dalekiej Polsce w Nysie.

Dzień trzeci przygotowujący nas do wielkiej uroczystości, rozpoczęłyśmy Eucharystią. Razem z ks. Samuelem od rana trwałyśmy w dziękczynieniu przede wszystkim za dar życia naszej Matki Marii i za dar jej beatyfikacjii. Ks Samuel nie dawno odbył pielgrzymkę miedzy innymi do Polski, co jak sam powiedział pozwoliło mu bardziej zrozumieć mentalność i poświęcenie naszych Matek Założycielek. Wszystkie jednogłośnie zadecydowałyśmy, że uroczysta Msza Sw. dziękczynna odbędzie się 27 września w Kaplicy św Elżbiety w Maracanaú i 30 września w kościele parafialnym w Fortalezie. I tak 27 września po jutrzni i śniadaniu wjechałyśmy do Maracanú, gdzie jest nasz pierwszy dom i gdzie zgromadzenie stawiało swoje pierwsze kroki. Tam była wspólna modlitwa, wspólna radość no i oczywiście uroczysty obiad podczas, którego swoją obecnością zaszczycił nas ks. Nonato, miejscowy wikary, który w razie potrzeby zawsze służy pomocą. Wieczorem o 19.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Sw dziękczynna, którą osobiście celebrował ks proboszcz Oliweira z Maracanaú. Wszystkie Siostry, postulantki członkowie Wspólnoty Apostolskiej św Elżbiety weszli do kaplicy w procesji, przynosząc obrazy: Serca Bożego, Naszych Matek Założycielek i relikwiarz Matki Marii. Ks. Proboszcz przywitał serdecznie siostry i przybyłych gości. Liturgię tego dnia poprowadziły nasze postulantki, natomiast całość swoją oprawą muzyczną uświetniła grupa młodzieży z Maracanaú. W wygłoszonej homilii ks probosz króciutko nawiązał do dzieła naszych Matek Założycielek. Na koniec Eucharystii złożył siostrom życzenia i udzielił błogosławieństwa relikwiami Matki Marii.Po zakończonej Mszy św nasza młodzież zakonna wyraziła swoją wdzięczność za dar istnienia zgromadzenia tańcem. Po uroczystościach w kaplicy św Elżbiety, wszyscy przeszliśmy do domu sióstr, gdzie było dla wszystkich ciasto i zimne napoje.

Ukoronowaniem całości, była niedzielna Msza Sw. w Kościele parafialnym w Fortalezie, podczas której raz jeszcze dziękowałyśmy dobremu Bogu, za dar powołania do życia naszego Zgromadzenia, jak również za dar beatyfikacji naszej Matki Marii, prosząc jednocześnie o łaskę jej kanonizacji. Uroczystej Mszy św dziękczynnej przwodniczył i wygłosił homilię ks. proboszcz Everton. Siostry i postulantki przygotowały piękną oprawę liturgiczną.

Na zakończenie Mszy św nasze postulantki i aspirantki uwielbiały Boga tańcem, po czym Ksiądz probosz złożył nam życzenia i udzielił uroczystego błogosławieństwa relikwiami Matki Marii.
Po zakończonych uroczystościach w Kościele, wróciłyśmy do domu na świąteczny obiad, pózniej chwila odpoczynku, by po południu znów spotkać się na wspólnych nieszporach, kolacji i wieczornej rekreacji.
Pomimo, że z daleka, ale sercem i w modlitwie łączyłyśmy się z wszystkimi siostrami naszego Zgromadzenia, a nasze mysli w tych szczególnych dniach biegly do dalekiej Nysy, gdzie spoczywają doczesne szczątki naszej Kochanej Matki Marii i pozostałych Matek Założycielek

Bogu niech będą dzięki za dar 170 lat istnienia naszego Zgromadzenia, za dar beatyfikacji Matki Marii. Modlimy się i mamy nadzieję że w najbliższym czasie będziemy uczestniczyć w Jej kanonizacji.

S.M. Kornelia Smolnik

Zobacz załączone zdjęcia w galerii foto: Uroczystość Jubileuszowa w Brazylii.

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE