Menu

W Kazachstanie Wyróżniony

W Kazachstanie

W tym roku miałam sposobność towarzyszenia Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej w podróży do Kazachstanu.

W dniach od 22 do 29 maja 2018 r. odwiedziłyśmy nasze Siostry posługujące na dwóch placówkach: w Atyrau i w Uralsku. Placówki te znajdują się w zachodniej części Kazachstanu i są od siebie oddalone o 500 km. Obydwie placówki pod względem administracyjnym znajdują się na terenie Administratury Apostolskiej dla katolików obrządku łacińskiego w Kazachstanie.

Od 10 lat Siostry przebywają na tych terenach i są zaangażowane w życie duszpasterskie parafii. Na obydwóch placówkach Siostry posługują w zakrystii, piorą bieliznę kielichową, sprzątają kościół, dbają o jego wystrój oraz o oprawę liturgiczną. Włączają się w pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, uczestniczą w wyjazdach z nimi na wypoczynek tzn. Łagier, prowadzą katechezę, świetlicę parafialną, uczą gry na gitarze i języka angielskiego, pomagają kapłanom w prowadzeniu rekolekcji. Pracują w „Centrum” przy parafii w Atyrau, gdzie prowadzą również zajęcia rehabilitacyjne z niepełnosprawnymi dziećmi. Ponadto, Siostry odwiedzają osoby chore, samotne w ich mieszkaniach lub w szpitalach, wspierają ubogie rodziny. Poprzez częste odwiedzanie swoich podopiecznych Siostry są znane personelowi medycznemu, który odnosi się do nich bardzo życzliwie. Wspólnota katolików w Kazachstanie jest niewielka, dlatego liczba parafian zarówno w Atyrau, jak i w Uralsku jest nieduża. Parafianie, chętnie spotykają się na „Czajo piciu”, aby porozmawiać i pobyć ze sobą, dlatego klimat jaki wytwarza się jest rodzinny i pomaga w budowaniu wzajemnych relacji.

Podczas naszego pobytu obydwie Wspólnoty z Kazachstanu zostały administracyjnie przyłączone do Regionu Rosja. Z tej okazji przybyły z Nowosybirska: Siostra Przełożona Regionalna M. Karolina i Siostra Radna M. Aleksandra. Matka Generalna M. Samuela podczas wspólnego spotkania odczytała dekret „Przyłączenia placówek naszego Zgromadzenia w Kazachstanie do Regionu Rosja”, podziękowała Siostrom za ich dotychczasową posługę na kazachskiej ziemi i zachęciła do dalszej owocnej współpracy.

Każdy taki wyjazd, jest dla nas okazją do spotkania się z Siostrami, Kapłanami oraz z ludźmi, wśród których żyją i pracują nasze Siostry. Bardzo poruszyło mnie zdanie wypowiedziane przez małą dziewczynkę: „to wy jesteście tymi, o których ludzie mówią, nasze dobre Siostry”. Takie zdanie jest niewątpliwie świadectwem i podsumowaniem pracy Sióstr, wykonywanej często w cichości i bez rozgłosu, ale z niezwykłą miłością i poświęceniem.

Dziękujemy naszym Siostrom za niestrudzoną posługę w Kazachstanie, a szczególnie za ich ofiarną, oddaną i bezinteresowną pomoc na rzecz potrzebujących. Prawdą jest, że „serce widzi coś, czego oko nie dostrzega” i dlatego cieszymy się, że nasze Siostry mają takie wrażliwe, czułe serce, które dostrzega ludzkie potrzeby i ubóstwo. Niech na dalszą posługę dobry Bóg udziela naszym Siostrom swojego błogosławieństwa, a my ze swej strony zapewniamy o modlitwie.

Siostra M. Weronika Tomczyk
radna generalna

Zdjęcia Album 1

Zdjęcia Album 2

Zobacz więcej zdjęć z Kazachstanu

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE