Menu

Rzym, Wielkanoc 2017 r. Wyróżniony

Rzym, Wielkanoc 2017 r.

„Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami”. (Dz 2,32) Kochane Siostry, Drodzy Członkowie i Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety,

Przez chrzest, który przyjęliśmy i wiarę, którą wyznajemy, jesteśmy wezwani, aby być autentycznymi świadkami życia, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziś w wielkanocny poranek, jak Apostołowie stajemy przy pustym grobie naszego Mistrza, aby z przekonaniem i wiarą głosić, że On prawdziwie zmartwychwstał. To spojrzenie na pusty grób powinno umacniać naszą wiarę oraz naszą pewność, że „nie ma Go tu, bo zmartwychwstał” (Mt 28,6), On żyje – a my „jesteśmy tego świadkami” (Dz 2,32).

Życie uczniów z Jezusem było pełne niezwykłych wydarzeń. Byli oni świadkami Jego czynów i cudów, za które Go podziwiali. Widząc jak tłumy cisnęły się do Jezusa, Uczniowie zapewne byli dumni, że są tak blisko, że każdego dnia mogą wsłuchiwać się w Jego słowa, a może nawet snuli marzenia o tym, jak kiedyś staną się sławni i wielcy przy Mistrzu. Nagle, zupełnie niespodziewanie nadeszła samotność Wielkiego Czwartku i ból Wielkiego Piątku. Zabrali im Pana i skazali na śmierć. Tak wiele się spodziewali, a tymczasem zostali sami, bez Mistrza, odrzuceni przez społeczeństwo, wzgardzeni za to, że z Nim chodzili. Zupełna cisza, pustka i samotność Wielkiej Soboty. I po tym wszystkim, po ogromnym doświadczeniu cierpienia, przychodzi radość Wielkiej Niedzieli - dzień zwycięstwa, zmartwychwstania.

Uczniowie podobnie jak w dzień kiedy zabrano im Mistrza, tak również trzy dni później, są przerażeni, zaniepokojeni, ale tym razem faktem pustego grobu Jezusa. Słyszą pełne entuzjazmu relacje kobiet, jednak nie potrafią uwierzyć ich słowom, że On zmartwychwstał. Sami biegną z pośpiechem do grobu, aby sprawdzić i przekonać się, czy to co słyszą jest prawdą? Apostoł Piotr pełen niepokoju „wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę”, a po nim wszedł do grobu także Jan, który „ujrzał i uwierzył” (J 20, 6–9). Po tym wydarzeniu, Zmartwychwstały Chrystus wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom, aby umocnić ich wiarę. Przyszedł do nich, gdy byli zgromadzeni w Wieczerniku, pozdrowił ich słowami „pokój wam!” i pokazał im znaki swojej męki. „Uradowali się uczniowie ujrzawszy Pana” (J 20,20) i nie mieli już wątpliwości. Spotkanie ze Zmartwychwstałym Mistrzem wlało na nowo w ich serca nadzieję, radość i siłę, a głoszenie prawdy o tajemnicy zmartwychwstania odtąd stało się celem ich życia. Uwierzyli i dzięki temu stali się prawdziwymi świadkami aż po krańce ziemi.

Św. Piotr, który wraz z Jedenastoma z dumą mówi do zgromadzonego przed Wieczernikiem tłumu, a potem do Sanhedrynu: „A my wszyscy jesteśmy tego świadkami” (Dz 2, 32 b) potwierdza, jak ważne dla Uczniów było osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym. To spotkanie przyczyniło się do ich wewnętrznej przemiany, umocniło wiarę i uzdolniło ich do dzielenia się bogactwem ducha z innymi. Doświadczenie, które dotyka człowieka i które jest dla niego istotne, musi być wypowiedziane, gdyż nie mieści się w „jego małym sercu”. Bóg obdarowuje człowieka łaską i zachęca, aby dzielił się nią z bliźnimi. On nie daje darów dla nas samych, ale aby nimi służyć innym.

Kochane Siostry, Drodzy Członkowie i Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, aby doświadczyć radości ze zmartwychwstania Jezusa, trzeba nam najpierw całym sercem przeżyć dni Wielkiego Postu, rozważać Drogę Krzyżową, zanurzyć się w Jego męce, śmierci, bólu i osamotnieniu. Głębokie przeżycie proponowanych przez Kościół nabożeństw z pewnością pomoże nam odkryć radość płynącą ze spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Takie spotkanie z Jezusem umacnia wewnętrzną radość życia, zachęca nas do bycia świadkami i do dzielenia się naszym doświadczeniem wiary z innymi.

Dzisiaj Jezus przychodzi także do nas i mówi: „pokój wam”, dotyka nas swoją łaską tak jak Uczniów w Wieczerniku i chce byśmy uwierzyli, przyjęli Jego słowa i wyznali, że On dla nas zmartwychwstał. Prawdziwe doświadczenie obecności żywego Boga, ma charakter apostolski, czyni człowieka świadkiem. Jako osoby konsekrowane, czy też jako Członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, zostaliśmy wybrani przez Boga, aby być świadkami, którzy podobnie jak pierwsi Uczniowie z mocą i przekonaniem będą świadczyć, że Jezus zmartwychwstał. Powinniśmy być świadomi, że spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność głoszenia słowem i życiem prawdy o zmartwychwstaniu naszego Pana. Świadkiem może być tylko ten, kto sam doświadczył, przekonał się i jest pewny głoszonej prawdy. Wiara musi przenikać całe życie człowieka (por. Lumen Fidei, 4), dlatego powinnyśmy być gotowi do wyznawania naszej wiary w Jezusa Chrystusa i bycia świadkami wszędzie niezależnie od reakcji, czy krytyki ze strony środowisk, w których przychodzi nam posługiwać. Naszą postawą powinnyśmy ludziom ukazywać Chrystusa oraz być zachętą do zmiany myślenia i życia innych osób, a także pomagać im w odnalezieniu drogi do Boga. Warto podczas modlitwy, postawić sobie pytanie: Czy moje spotkania z Jezusem są spotkaniami naprawdę osobistymi? Czy potrafię z Jezusem rozmawiać jak przyjaciel z Przyjacielem? Czy swoim życiem ukazuję innym, że Jezus jest ważny w moim życiu i czy liczę się z Nim w moich decyzjach i wyborach? Czy w ten sposób jestem faktycznie świadkiem Zmartwychwstałego Jezusa?

Kochane Siostry, Drodzy Członkowie i Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę, aby nasze osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem napełniło nasze serce prawdziwą radością, niezłomną nadzieją i Bożym pokojem. Niech to spotkanie uzdalnia nas do wypełniania z entuzjazmem codziennych obowiązków i umacnia nas do bycia autentycznymi świadkami Zmartwychwstałego Jezusa.

Łącząc się duchowo w czasie Świąt Wielkanocnych w imieniu Zarządu Generalnego, wszystkich Mieszkanek domu generalnego, jak i własnym przesyłam wiele siostrzanych pozdrowień,

oddana w Panu
S.M. Samuela Werbińska
przełożona generalna

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE