Menu

Rzym, w uroczystość św. Elżbiety i święto bł. Marii Luizy, 2016 r. Wyróżniony

Rzym, w uroczystość św. Elżbiety i święto bł. Marii Luizy, 2016 r.

Królestwo niebieskie podobne jest do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. (por. Mt 13,45-46)

Kochane Siostry, Drodzy Członkowie i Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, Obchodząc uroczystość naszej wielkiej Patronki św. Elżbiety i święto bł. Marii Luizy, wyrażamy im naszą wdzięczność za życie poświęcone Bogu i służbie człowiekowi. Choć minęły lata i wieki, to nadal te dwie kobiety są nam bliskie i stanowią wzór dla naszego życia. Dlatego jak św. Elżbieta i bł. Maria Luiza pragniemy należeć do Chrystusa i z miłości do Niego, służyć bliźnim. Po raz kolejny przypatrujemy się ich życiu, przypominamy sobie ich czyny, opowiadamy o dziełach, które z Bożą pomocą i z ich udziałem powstały, aby konkretniej widzieć drogę i motywować siebie wzajemnie do coraz piękniejszego oraz głębszego przeżywania swojego osobistego życia.

Sięgając do Ewangelii św. Mateusza uderzają nas przypowieści o skarbie ukrytym w ziemi i o perle, które są obrazami Królestwa Bożego. Autor w opisie przypowieści wskazuje, że największym skarbem jest sam Jezus - wartość najwyższa, niezgłębiona, bezcenna. To od człowieka zależy na ile jest wewnętrznie zdolny, aby wyzbyć się dóbr doczesnych i nabyć ten największy skarb. W ewangelicznym opisie perłę znalazł człowiek, który jej poszukiwał i odkrył jej ogromną wartość. Fakt znalezienia perły, to efekt długich poszukiwań, rezygnacji ze swoich pozornych wartości, aby móc posiąść to, co stanowi prawdziwą wartość. Każdy człowiek może ją znaleźć, nie jest ona zarezerwowana tylko dla niektórych. Jednak człowiek wśród wielu różnych wartości musi posiadać zdolność właściwej oceny wartości perły. Znając wartość tej perły, nabiera odwagi do wyzbycia się wszystkiego co do tej pory posiadał, aby ją nabyć. Współczesny człowiek wiele czyni, aby odkryć i zrozumieć sens swego życia, ale ważne jest aby nie czynił tego tylko intelektualnie, ale przede wszystkim sercem. Uczeń Chrystusa to ten, kto swoim umysłem i sercem potrafi odkryć, że największą wartością jest Jezus. To człowiek, który potrafi zostawić wszystko, aby przyjąć Jezusa i za Jego wzorem głosić czynem, słowem i modlitwą miłość miłosierną.

Dzisiejsza uroczystość stawia nam przed oczami postać św. Elżbiety, która od najmłodszych lat, na całe swoje życie, bardzo świadomie i z determinacją wybrała Jezusa, który był dla niej „Skarbem”, i „drogocenną Perłą”. Dobrobyt, zaszczyty i cześć na dworze królewskim nie przeszkodziły jej zrozumieć, że to wszystko ma charakter tymczasowy. Nigdy też uznanie, chwała i bogactwo nie napełniły jej serca radością i pokojem. Mimo swojego młodego wieku, św. Elżbieta była wewnętrznie nad wyraz dojrzała, co pomogło jej odkryć drogocenną „Perłę”. Podobnie też bł. Maria Luiza, pomimo innego kontekstu kulturowego, wielu trudnych życiowych doświadczeń, odkryła drogocenną „Perłę” swojego życia podejmując decyzję naśladowania Chrystusa na drodze życia konsekrowanego. Bł. Maria Luiza starała się poprzez posługę chorym i potrzebującym, za wzorem św. Elżbiety służyć Jezusowi, który był tą najcenniejszą „Perłą”.

Obydwie wspomniane kobiety są dla nas bardzo realnymi drogowskazami oraz potwierdzeniem, że w życiu szybko przemijają: dobra materialne, zaszczyty, znajomości, zdrowie, uznanie, atrakcyjna posługa. Pozostaje natomiast dobro, w które włożyło się serce, by dać innym choćby odrobinę radości czy ulgi w cierpieniu. Zachęcone przykładem tych szlachetnych niewiast św. Elżbiety i bł. Marii Luizy, uczmy się dokonywać wyborów i podążać za dobrami, które są nieprzemijające. Nie wystarczy raz wybrać i złożyć profesję zakonną. Musimy ciągle wybierać i nie zadawalać się tylko tym co w życiu przelotne, co sprawia przyjemność, zadowolenie. Nie możemy koncentrować się na sobie. Ważne jest, abyśmy umiały się wspinać w życiu ku temu co szlachetne, a to wymaga nieustannego przezwyciężania siebie, trudu pracy nad sobą, aby jak najbardziej podobać się Bogu. Mamy świadomość, że nie jest łatwo spalać się każdego dnia dla Jezusa służąc innym, wciąż od nowa podejmować trud i czynić wszystko, aby nie stracić cennej „Perły”. Na pewno warto podejmować ten wysiłek, aby nie stracić najcenniejszego „Skarbu”, jakim jest Jezus.

Przypadające uroczystości są doskonałą okazją, aby w imieniu Sióstr Kapitulantek i własnym wyrazić wdzięczność Kochanym Siostrom, a także Członkom i Członkiniom Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety za towarzyszenie nam modlitwą w czasie przygotowania oraz trwania obrad XXV Jubileuszowej Kapituły Generalnej. Dziękujemy za ofiarowane w intencjach Kapituły Msze św. i modlitwy, przyjmowany trud związany ze spełnianiem codziennych obowiązków, a naszym starszym Siostrom za przyjmowane z pokorą i cichością cierpienia oraz dolegliwości wieku. Nasze specjalne słowa uznania i wdzięczności kierujemy w stronę Przewielebnej i Kochanej Siostry M. Edith Bremer - byłej Wikarii Generalnej dziękuję Jej za wieloletnią, pełną oddania i poświęcenia posługę oraz ogromną troskę o dobro Zgromadzenia i każdej poszczególnej Siostry. Słowa wdzięczności wyrażamy również Drogiej Siostrze M. Birgit Häusler - byłej Radnej Generalnej i Drogiej Siostrze M. Chrystianie Stachel - byłej Ekonomce Generalnej, dziękując za ich ofiarną posługę w Zarządzie Generalnym podejmowaną dla dobra Zgromadzenia.

Jak już Kochanym Siostrom wiadomo, Kapituła Generalna powierzyła mi ponownie obowiązki przełożonej generalnej oraz dokonała wyboru Rady Generalnej.

W jej skład wchodzą:

Wikaria Generalna Siostra M. Rafaela Fischbach,
Radna Generalna Siostra M. Paula Zaborowska,
Radna Generalna Siostra M. Weronika Tomczyk,
Radna Generalna Siostra M. Patrycja Sobinek.

Naszą posługę przyjęłyśmy w duchu wiary, jako wyraz woli Bożej, którą za przykładem naszej Patronki św. Elżbiety i Założycielek pragniemy wypełniać z całym zawierzeniem oraz oddaniem się Bożej Opatrzności dla rozwoju duchowego naszego Zgromadzenia, a także dla dobra Współsióstr i bliźnich. Podejmując powierzoną nam posługę zwracamy się do Kochanych Sióstr oraz wszystkich Drogich Członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety o wsparcie modlitewne, abyśmy otwierając się na działanie Ducha Świętego umiały odczytywać znaki czasu i potrzeby człowieka, Zgromadzenia i Kościoła. Jeszcze raz w imieniu Sióstr z Zarządu Generalnego serdecznie dziękuję za nadesłane życzenia i każdy wyraz życzliwości.

Pragnę także poinformować Kochane Siostry, że Zarząd Generalny zamianował Sekretarkę Generalną, którą została ponownie Siostra M. Anna Barełkowska oraz nową Ekonomkę Generalną Siostrę M. Annę Hałabis.

Przeżywając piękne uroczystości życzmy sobie, abyśmy naśladując przykład życia św. Elżbiety i bł. Marii Luizy, umieli w każdej sytuacji szukać i znajdować najcenniejszą „Perłę”. Niech dla każdej i każdego z nas spotkanie z drugim człowiekiem, szczególnie z tym cierpiącym, samotnym i ubogim będzie duchowym bogactwem dającym prawdziwą radość oraz szczęście. Urzeczone ich postawą idźmy wiernie za Jezusem i z Jezusem w naszym chrześcijańskim, zakonnym życiu.

Łącząc się duchowo z wszystkimi Wspólnotami w przeżywaniu naszych elżbietańskich uroczystości przesyłam najserdeczniejsze życzenia także od Sióstr Radnych i Mieszkanek domu generalnego,

oddana w Panu
S.M. Samuela Werbińska
przełożona generalna

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE