Menu

Pożar w Domu Prowincjalym w Oslo Wyróżniony

Pożar w Domu Prowincjalym w Oslo

Po ostatnich radosnych relacjach z prowincji norweskiej, dnia 6 grudnia 2014 r., we wspomnienie liturgiczne św. Mikołaja, otrzymałyśmy przerażającą wiadomość: Dom Prowincjalny w Oslo wraz z należącym do niego Domem Seniora stoją w płomieniach.

Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn pożar wybuchł do południa o godz. 10.30 w pokoju jednej z pensjonariuszek rozprzestrzeniając się szybko na wyższe piętra. W chwili przybycia straży pożarnej ogień wydobywał się już z dachu budynku. Pożar udało się całkowicie ugasić dopiero wieczorem, około godz. 21.00. Wiele też szkód wyrządziła woda gaśnicza. Niestety nie udało się uratować pensjonariuszki (85 lat) z pokoju, w którym rozpoczęła się ta straszna katastrofa. Niech dobry Bóg obdarzy ją szczęśliwością wieczną.

Wszyscy pozostali podopieczni zostali w porę ewakuowani z palącego się budynku. Większość osób znalazła tymczasowe schronienie u swych rodzin. Z kolei nasze wietnamskie nowicjuszki (7) udały się do naszych Sióstr w Tönsberg, a postulantki (9) zostały przyjęte przez Siostry Józefitki w Oslo. Kolejne 3 Siostry ze Wspólnoty domu prowincjalnego znalazły schronienie u naszych Sióstr w Tromso.

Od pożaru ocalał dom formacyjny dla postulantek, przylegający do domu prowincjalnego. Jednakże ze względu na uszkodzenie sieci elektrycznej, ogrzewania, a także niebezpieczeństwo zatrucia dymem trzeba było go również opuścić. W międzyczasie szkody te zostały usunięte, tak że po prawie 2 tygodniach postulanki mogły zamieszkać w nim ponownie wraz z Siostrą Prowincjalną M. Katariną, Wikarią Prowincji S.M. Natanaelą, a także Przełożoną domu S.M. Faustyną. Natomiast w małym domku w ogrodzie mieszkają obecnie siostry nowicjuszki wraz z Siostrą Mistrzynią M. Natanaelą.

W dniach od 18 do 20 grudnia br. wraz z Matką Generalną M. Samuelą Werbińską udałyśmy się do naszych Sióstr w Oslo, by być choć na krótki czas z Siostrami i młodzieżą zakonną, umocnić je na duchu, pocieszyć po tak strasznej tragedii. Większość przesłanych zdjęć zostało wykonanych w czasie, kiedy najgorsze szkody po pożarze zostały już usunięte, a nad całym zniszczonym budynkiem zbudowano ogromną metalową konstrukcję jako dach ochronny, by móc możliwie szybko odrestaurować dom i uchronić go przed deszczem i śniegiem.

Patrząc na zdjęcia możemy jedynie w części poznać faktyczny stan zniszczeń. Byłyśmy głęboko wstrząśnięte tym, co zobaczyłyśmy na miejscu tragedii. Zarówno pensjonariusze jak i nasze Siostry, a także Nowicjuszki, które zamieszkiwały wyższe piętra w jednej chwili straciły praktycznie wszystko. Wszelkie urządzenia, meble, odzież, zapasy żywności były nie do użycia i zostały już w części usunięte. Przepełnione jesteśmy ogromnym smutkiem z powodu śmierci pensjonariuszki, w której pokoju wybuchł pożar. Jednocześnie dziękujemy dobremu Bogu, że poza nią, nikomu nic się nie stało.

Wyrażamy słowa głębokiego podziękowania Siostrze Prowincjalnej M. Katarinie i Siostrom z prowincji norweskiej, a także kapłanom i osobom świeckim za ich hart ducha i odpowiedzialność w opanowaniu tak trudnej dla nich sytuacji, za zaangażowanie wszystkich swoich sił. Wyrażamy głęboką wdzięczność za natychmiastową pomoc wszystkim prowincjom naszego Zgromadzenia, a także wielu ludziom dobrej woli w kraju i zagranicą. Dzień przed nami przybył z Poznania duży transport z potrzebnymi rzeczami, przyjechała również Siostra Prowincjalna M. Kamila i Siostra Wikaria Prowincji M. Józefa. A pracownicy, ku radości nas wszystkich postawili przed oknem tymczasowego refektarza małą choinkę ze światełkami.

Nasze Siostry i młodzież zakonną w Oslo polecamy modlitwie wszystkich, dziękując w ich imieniu za każdy znak solidarności, za wszelką pomoc i wsparcie.

Niechaj Boże Dziecię obdarzy wszystkich pociechą i nadzieją w nadchodzącym Nowym Roku 2015.

Siostra M. Edith Bremer
wikaria generalna

Zobacz zdjęcia

 

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE