Menu

Dla kandydatek

Warunki przyjęcia do Zgromadzenia

Z Konstytucji naszego Zgromadzenia... § 89. Warunkami koniecznymi do przyjęcia są:
- dobrowolny wybór naszej formy życia
- przydatność umysłowa, moralna i społeczna
- zdrowie fizyczne i psychiczne konieczne do spełniania zadań w naszym Zgromadzeniu
- szczera wola do podjęcia życia wspólnego

Spis dokumentów, które winna przedstawić kandydatka zgłaszająca się do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety:
- Odpis skrócony aktu urodzenia
- Świadectwo chrztu św. wystawione w ostatnim czasie – maks. 3 miesiące wstecz.
- Świadectwo bierzmowania
- Ostatnie świadectwa szkolne, świadectwa, względnie zaświadczenia o zdobytych kwalifikacjach
- Świadectwo zdrowia z podpisem lekarza
- O ile pracowała - zaświadczenie z miejsca pracy, zwolnienie z pracy i opinia
- Prośba (podanie) o przyjęcie do Zgromadzenia
- Życiorys własnoręcznie napisany
- Opinia Księdza Proboszcza
- Dwie fotografie

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE