Menu

Historia - Matka M. Johanna Schneider 1962-1974

Spis treści

Matka M. Johanna Schneider 1962-1974
Ósma przełożona generalna:
Matka M. Johanna Schneider 1962-1974


1962    29 maja wybór Matki M. Joanny Schneider, ur. 5 XI 1913 r. w Skorogoszczy, po w. Niemodlin (Górny Śląsk).
   
Kapituła generalna uchwaliła między innymi przeredagowanie Konstytucji i Ksiegi Zwyczajów Zgromadzenia.
    Wprowadzenie junioratu w Zgromadzeniu.
  
Śmierć ks. Radcy konsystorialnego Ignacego Kubischoka w Halle. Który pełnił swój urząd we Wrocławiu od 1922 – 1945 r.
   
27 sierpnia likwidacja domu zakonnego w Budapeszcie.

1963    8 marca umiera przełożona regionalna Matka M. Teresa Visarius w Halle.
   
Urząd jej objęła Matka M. Innocenta Woywod.
  
Likwidacja obydwu placówek w Ameryce.

1964    Wszczęcie starań przygotowawczych do procesu informacyjnego Matek Założycielek: Matki Marii Merkert i Franciszki Werner.
   
16 lipca ekshumacja szczątków na cmentarzu jerozolimskim w Nysie i przeniesienie ich do kościoła św. Jakuba w Nysie.

1965    Zmiana Officium Parvum Beatae Mariae Virginis na Officium Divinum Parvum.

1967    8 grudnia utworzono w Jerozolimie sierociniec, tzw. Dom Pokoju, należący do prowincji poznańskiej.

1968    Październik – listopad, kapituła generalna wyborcza i kapituła reform.
   
W oparciu o wskazania Soboru Watykańskiego II, zgodnie z Dekretem „Perfecta caritatis”, o pracowano nowe normy życiowe „ad experimentum”.
   
Na kapitule generalnej uchwalono między innymi:
    - zmiane nazwy „Zgromadzenia Szarych Sióstr świętej Elżbiety” na „Zgromadzenie Sióstr świętej Elżbiety”;
    - obchodzenie jubileuszu profesji zakonnej – począwszy od 1969 r.

1969    Wydanie trzeciego tomu historii Zgromadzenia ks. Prałata dra Kurta Engelberta.
   
6 września umiera we Wrocławiu wizytatorka generalna Matka M. Cecylia Juchniewicz.
   
Następczynią zostaje mianowana Matka M. Immaculata Kaczmarek.

1971    Zmiana statutu Katolickiego Zakładu Dobroczynności pod wezwaniem świętej Elżbiety.

1971-1972 wyjazd dwóch sióstr do pracy misyjnej w Malawi – Afryka.
   
Przeniesienie siedziby domów prowincjalnych:
    - ze Sztokholmu do Djursholmu,
    - z Berlina – Tempelhof do Berlina, Graunstr.,
    - z Reinbeku do Eutin.
    - z Hofheim, Marienkrankenhaus do Hofheim, Lindenstr. 12.

1973    13 września śmierć O. duchownego i kapelana domu sióstr emerytek w Reinbeku O. Karola V an Volvem SJ, który pracował w Zgromadzeniu od 1943 – 1945 we Wrocławiu, a od 1945 – 1973 w Reinbeku.
   
Pod koniec urzędowania Matki M. Joanny Schneider Zgromadzenie liczy 3353 siostry w 350 domach zakonnych.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE