Menu

Historia - Matka M. Lamberta Fleischer 1908-1920

Spis treści

 

Czwarta przełożona generalna:
Matka M. Lamberta Fleischer 1908-1920


1908    4 czerwca wybór Matki M. Lamberty Fleischer, ur. 2 IV 1846 w Strzegowie, pow. Grodkow.

1909    1 października poświęcono nowo wybudowany szpital Zgromadzenia w Poznaniu.

1913    11 stycznia utworzono prowincje Gnieźnieńsko-Poznańską z siedzibą prowincjalatu w Poznaniu.

1914    Powołanie 844 sióstr do szpitali wojskowych w czasie pierwszej wojny światowej.

1919    Otwarcie nowicjatu w Poznaniu.

1920    Pod koniec urzędowania Matki M. Lamberty Zgromadzenie liczy ponad 3300 sióstr w 392 domach zakonnych. Od 1920 roku Matka M. Lamberta pełni obowiązki wikarii generalnej; umiera 7 VII 1925 r.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE