Menu

Historia - Matka M. Melchiora Klammt 1886-1908

Spis treści


Trzecia przełożona generalna:
Matka M. Melchiora Klammt 1886-1908


1886    24 lutego wybór Matki M. Melchiory Klammt, ur. 7 II 1842 w Tymowej pow. Ścinawa nad Odra. Długoletni okres jej urzędowania cechuje dynamiczny rozwój Zgromadzenia.

1887    26 stycznia ostateczne zatwierdzenie Zgromadzenia przez papieża Leona XII.
  
Założenie domu zakonnego w Rzymie.


1888    Wychodzi pierwszy modlitewnik Zgromadzenia pt. „Oficjum”.

1889    Budowa domu rekolekcyjnego dla sióstr w Kraszewicach, pow. Świdnica.

1890    Przeniesienie siedziby generalatu z Nysy do Wrocławia.
   
Otwarcie szpitala św. Jozefa we Wrocławiu.

1891    Urządzenie domu św. Elżbiety w Nysie, przeznaczonego dla sióstr chorych i podeszłych wiekiem.

1892    Poświęcenie kaplicy św. Jozefa we Wrocławiu, połączone z obchodem złotego jubileuszu istnienia Zgromadzenia.
   
Publikacja pierwszej historii Zgromadzenia przez księdza J. Jungnitza.

1893    Druk pierwszego katechizmu ślubów.

1895    Założenie pierwszego domu zakonnego w Kopenhadze (Dania).

1898    26 kwietnia zatwierdzenie na 7 lat konstytucji Zgromadzenia przez Stolice Apostolską.
  
Pierwszy podział Zgromadzenia na prowincje, na kapitule generalnej we Wrocławiu:
    
1.    Prowincja macierzysta z siedzibą generalatu i prowincjalatu we Wrocławiu,
2.    Prowincja Prus Wschodnich i zachodnich z siedzibą prowincjalatu w Królewcu,
3.    Prowincja Turyngska z siedzibą prowincjalatu w Halle,
4.    Prowincja Szwedzka z siedzibą prowincjalatu w Sztokholmie,
5.    Prowincja Norwesko-Duńska z siedzibą prowincjalatu w Oslo,
6.    Prowincja Włoska z siedzibą prowincjalatu w Rzymie.

1899    Rozpoczęto wydawanie „Gazetki Świętej Elżbiety”.
   
Wydano pierwszą księgę Zwyczajów Zgromadzenia.

1901    Wydanie ceremoniału Zgromadzenia.
   
Poświęcenie nowicjatu we Wrocławiu.

1905    Utworzenie prowincji Brandenburskiej z siedzibą prowincjalatu w Berlinie oraz prowincji Szlezwik-Holsztyńskiej z siedzibą prowincjalatu w Reinbek koło Hamburga.

1907    Przyznanie praw państwowych szkole pielęgniarskiej przy szpitalu św. Jozefa we Wrocławiu. Powstają także szkoły pielęgniarskie przy szpitalach Zgromadzenia w Królewcu, Halle i Berlinie.

1908    29 marca umiera Matka M. Melchiora Klammt. W chwili jej śmierci Zgromadzenie liczy około 3000 sióstr w 316 domach zakonnych.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE