Menu

Historia - Matka Franciszka Werner 1873-1885

Spis treściDruga przełożona generalna:
Matka  Franciszka Werner 1873-1885


1873    11 marca jednomyślny wybór Matki M. Franciszki Werner, ur. 3 XII 1817 w Nysie. Czas jej urzędowania przypada na okres tzw. Kulturkampfu. Matka Franciszka występuje odważnie i zdecydowanie w obronie praw Zgromadzenia, a swoim przykładem i postawą wpływa na ukształtowanie jego duchowego oblicza.

1880    Założenie domu zakonnego w Hammerfest (Norwegia).

1883    Poświęcenie domu św. Jozefa z kaplicą Matki Bożej we Wrocławiu.

1885    14 grudnia umiera Matka Franciszka Werner. W chwili jej śmierci Zgromadzenie liczy około 700 sióstr w 100 domach zakonnych.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE