Menu

Historia - Kuratorowie Zgromadzenia

Spis treści


1859 – 1860 Robert Urban, ks. Proboszcz w Złotoryi (Dolny Śląsk)
1869 – 1875 Adrian Włodarski, biskup – sufragan we Wrocławiu
1875 – 1879 Franciszek Ksawery, dziekan we Wrocławiu
1879 – 1897 Henryk Klein, kanonik honorowy, protonotariusz apostolski we Wrocławiu
1897 – 1919 Karol Augustyn, biskup – sufragan we Wrocławiu
1936 – 1940 dr Waldemar Otto, kanonik katedralny we Wrocławiu
1940 – 1956 Jozef Kramer, kanonik katedralny, prałat
1956 – 1971 dr Leo Christoph, prałat, protonotariusz apostolski

Z chwilą zmiany statutu Katolickiego Zakładu Dobroczynności pod wezwaniem świętej Elżbiety zostaje zniesiony urząd kuratora.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE