Menu

Historia - Matka M. Margarita Wisniewska 1986-2004

Spis treści

Matka M. Margarita Wisniewska 1986-2004
Dziesiąta przełożona generalna:
Matka M. Margarita Wisniewska 1986-2004

1986    Listopad – 20 kapituła generalna zwyczajna.
   
4 listopada wybór Matki M. Margarity Wiśniewskiej, ur. 14 XII 1934 r. w Zawadzie, pow. Bydgoszcz. Zasadniczy temat kapituły: „Nasze posłannictwo w duchu Założycielek dzisiaj”.
   
Nadto kapituła zajęła się przystosowaniem Konstytucji i Dyrektorium do nowego Prawa Kościelnego. Między innymi zapadła uchwała podjęcia ponownie pracy misyjnej w Trzecim Świecie.

1987    26 stycznia zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską niektórych zmienionych względnie uzupełnionych artykułów Konstytucji.

1989
      Upadek Komunizmu w Centralnej i Wschodniej Europie.
 
W Litwie siostry mogą ponownie chodzić w stroju zakonnym.
 
W Polsce siostry odzyskują skonfiskowane posiadłości i możliwość ponownego wykonywania zadań, które zostały im zabronione.
 
Kontakt miedzy prowincjami został uwolniony od wielu krajowych przeszkód.

1990      Otwarcie pierwszej placówki zakonnej w Brazylii.

1992      Obchody jubileuszu 150-lecia założenia Zgromadzenia.
Podczas jubileuszu historyczny obraz Serca Jezusowego pielgrzymował do wszystkich domów zakonnych.
 
Główna uroczystość odbyła się 27 września w kościele pod wezwaniem św. Jakuba w Nysie, pod przewodnictwem Kardynała Polski Józefa Glempa.
 
Zgromadzenie podzielone jest na 14 prowincji w 10 krajach.
 
W listopadzie odbyła się 21 kapituła generalna. 4 listopada ponownie została wybrana Matka M. Margarita na urząd przełożonej generalnej.
 
Główny temat kapituły:
 
„Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8, 14)
 Siostry Św. Elżbiety w drodze ku Trzeciemu Tysiącleciu”

1993      Siostry z Polski i Niemiec podejmują działalność w Nowosybirsku, Syberii, Rosji.


1998    W listopadzie odbyła się 22 kapituła generalna. 4 listopada, Matka M. Margarita Wiśniewska za prośbą kapituły generalnej otrzymuje przedłużenie mandatu jako przełożona generalna.

Główny temat kapituły:

„Siostry Św. Elżbiety jako świadkowie Ewangelii Błogosławieństw w Kościele i świecie w Trzecim Tysiącleciu”.

2000  27 września, w rocznicę założenia Zgromadzenia, został wydany ”Ratio Institutionis”, wytyczne dla formacji początkowej i ustawicznej.2003    Dnia 10.3.2003 r. została utworzona jedna prowincja niemiecka z siedzibą Domu Prowincjalnego w Berlinie - Schlachtensee.

2004     Matka Margarita kończy swój urząd. Zgromadzenie liczy 1754 sióstr w 232 domach zakonnych.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE