Menu

Pamięć o świętobliwym życiu

Sława świętości Matki Marii trwała nie tylko za Jej życia, ale utrwaliła się i rozszerzała również po Jej śmierci. Dzieła, jakie pozostawiła, nie przeminęły, ale wpisały się na trwałe w dzieje Śląska i Europy. Pamięć o Jej świątobliwym życiu przetrwała do na­szych czasów i rozciągnęła się na Brazylię, Litwę, Rosję, Ukrainę, Amerykę, Indonezję i inne kraje. Ufamy, że nadal będzie aktualna. Na przestrzeni ponad 160 lat Matka Maria stała się wzorem do naśladowania dla około 10 tysięcy Sióstr św. Elżbiety, wielu osób świec­kich, a także członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, którzy podobnie jak Ona pragną czynić dobro, służyć innym, wszczepiać w ludzkie serca prawdę, że Bóg jest Miłością. W tym sensie Śląska Samarytanka żyje w historii doczesnej, w wymia­rze ludzkim i społecznym.

Matka Maria Merkert żyje także poza historią - w wymiarze ponadczasowym, nadprzyrodzo­nym. Nadal pełni Ona wolę Boga wobec nas, choć nie zawsze jesteśmy tego świado­mi. Jej wstawiennictwo u Boga za nas pielgrzymujących na ziemi przejawia się w licznych łaskach, cudach, uzdrowieniach. Informują o tym kapłani, siostry i wierni, którzy polecają Jej swoje rodziny, dzieci, bliskich, sprawy trudne, często beznadziejne, i proszą o wstawiennictwo u Boga.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE