Menu

Książki

  • E. Frankiewicz, Maria Merkert. Założycielka i Pierwsza Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Wrocław 1982.
  • E. Frankiewicz, Śląska Samarytanka. Maria Merkert, Założycielka i Pierwsza Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Opole 1983.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety

Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635               
generalat.csse@mclink.it                           
http://www.selzbietanki.com

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE