Menu

Homilie/kazania

  • Homilia Księdza Arcybiskupa Alfonsa Nossola, wygłoszona na zakończenie pierwszego etapu dochodzenia diecezjalnego, Nysa 30 sierpnia 1997 r., w: Echo Prowincji, Nysa 11/1997, s. 8-12.

  • Homilia Księdza Arcybiskupa Alfonsa Nossola, wygłoszona na zakończenie drugiego etapu dochodzenia diecezjalnego, Nysa 29 listopada 2002 r., w: Echo Prowincji, Nysa 17/2002, s. 41-46.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety

Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635               
generalat.csse@mclink.it                           
http://www.selzbietanki.com

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE