Menu

Myśli - Życzenia

Spis treści

Nie rozpraszać sił w daremnej walce z trudnościami.

Życzę wiernego wypełniania obowiązków.

Moje serce życzy Tobie wszelkiego dobra.

Życzę pełnej świadomości swego powołania.

Życzę ofiarnej miłości Boga i przyjemnej Bogu miłości bliźniego.

Najbardziej pragnę, aby przy narastających obowiązkach, siostry wzrastały również w łasce Bożej.

Tylko wtedy spełnią się moje najszczersze życzenia, gdy wszystkie siostry będą wiernie trwały przy Domu Macierzystym.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE