Menu

Myśli - Zachęta

Spis treści

Nie traćmy odwagi.

Czyńmy co w naszej mocy, Bóg resztę uzupełni.

Niech Bóg nas strzeże i dopomoże nam w różnych okolicznościach życia.

Unikajcie okazji do grzechu.

Ćwiczmy się w milczeniu, zwłaszcza w czasie rozmów i przy niesprawiedliwych sądach o drugich.

Ćwiczmy się w szczerej miłości  Boga i bliźniego.

Złóżmy nasz przyszły los w ręce Ojca.

Mam nadzieję, że z pomocą Bożą znów będzie dobrze.

Bądźcie szczere wobec przełożonych.

Im bardziej poznamy naszą słabość, tym pewniej możemy liczyć na Bożą pomoc.

Mocą z wysokości możemy przezwyciężyć naszą  słabość i oziębłość.

Moje Kochane Siostry! Proszę was: bądźcie prawdziwie pokorne.

Ćwiczmy się we wzajemnej cierpliwości.

Drogiej siostrze, która z woli Bożej jest przełożoną życzę cierpliwości i delikatnego wyrozumienia na błędy i słabości sióstr.

Niech Bóg błogosławi naszą wspólną pracę.

Obym mogła Bogu powiedzieć: Panie, oto wszystkie, które mi powierzyłeś, żadnej nie zgubiłam.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE