Menu

Myśli - Służba bliźnim

Spis treści

Ćwiczmy się w serdecznym współczuciu z ubogimi i chorymi.

Ćwiczmy się w pełnym miłości znoszeniu duchowych i fizycznych ułomności.

Nasze siły chętnie poświęcimy chorym, aby w miarę możliwości przez troskliwą opiekę uratować strapionym rodzicom najdroższe i ukochane dziecko.

Dla biednych dzieci powinnam być matką.

Jesteśmy zdecydowane ze zdwojonym  zapałem poświęcić nasze siły cierpiącym i wszystkim, którzy będą prosić o naszą pomoc.

Nie lękamy się żadnej niewygody i ofiary.

Nie odstrasza nas myśl, że choroba pierwszego podopiecznego, który zażąda pomocy, może być przyczyną naszej śmierci.

Niech Bóg błogosławi naszym dobrodziejom.

Jestem przekonana, że za wstawiennictwem św. Elżbiety, Bóg nadal będzie błogosławił Zgromadzeniu, które nosi Jej  Imię.

Spodziewamy się, że znajdą się dziewczęta, które z miłości ku Bogu nie zawahają się dzielić z nami trud i czuwania nocne, nie będą się lękać wyziewów zarazy i ofiary z życia w kwiecie wieku.

Niech dobry i miłosierny Bóg otacza swą opieką i po wszystkie czasy błogosławi dziełu chrześcijańskiego miłosierdzia.

Dla biednych, którzy przychodzą w miejsce Boga, jedzenie musi być smaczne.

Nasze siły chętnie poświęcimy chorym, aby w miarę możliwości przez troskliwą opiekę uratować biednym dzieciom ojca lub matkę.

Wstydzić byśmy się musiały, gdyby Zbawiciel stanął przed nami w starym ubraniu lub  koszuli, którą od nas otrzymał. Biada nam wówczas w dzień sądu.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE