Menu

Myśli - Służba Bogu

Spis treści

Wszystko jest wolą Bożą. Jestem mocno przekona, że tak jest, chociaż miałybyśmy jeszcze więcej cierpieć. Dlatego pragniemy odważnie, radośnie i wiernie służyć Bogu.

Wdzięczność jaką winniśmy Bogu najlepiej wyrazimy przez wierne wypełnianie obowiązków.

Tylko wtedy spełnią się moje szczere życzenia, gdy każda siostra będzie przykładem wiernego wypełniania obowiązków.

Wdzięczność jaką winniśmy Bogu najlepiej wyrazimy  przez miłość Boga oraz wierną i ofiarną miłość współsióstr, chorych i wszystkich ludzi.

Bądźcie przykładem wiernego wypełniania obowiązków.

Bogu wystarczy ofiarne serce.

Niech Bóg będzie uwielbiony za to, że udziela gorliwości w pracy, cierpliwości  w cierpieniu, odwagi w godzinie śmierci.

Niech Bóg obdarzy pokojem, którego potrzebuje do wypełniania obowiązków powołania.

Niech Bóg błogosławi, by wszystkie siostry chętnie i z radością wypełniały obowiązki powołania.

Bądźcie prawdziwie pokorne, pobożne i sumienne w wypełnianiu obowiązków.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE