Menu

Myśli - Modlitwa

Spis treści

Przy wytrwałej modlitwie  możemy pokonać złe nawyki  i zdobyć pokój serca.

Odwrócenie zła możemy uzyskać przez modlitwę zanoszoną do Boga.

Modlitwa jest najcenniejszym balsamem docierającym do tronu Boga.

Proście Boże Dziecię tak długo, aż was wysłucha i obdarzy pokojem.

Prośmy, byśmy były prawdziwymi oblubienicami niebieskiego Oblubieńca.

Chcemy wszystkich kochać w Bogu, a jeśli już nic nie możemy uczynić, chciejmy przynajmniej za nich się modlić.

Niech każda siostra, podczas codziennej Mszy świętej modli się za Ojca Świętego i za Kościół.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE