Menu

Wybor Zarzadu Prowincjalnego w Warszawie

Siostry powierzyly Najswietszemu Sercu Pana Jezusa nowa Siostre Prowincjalna M. Samuele Kaminska oraz Zarzad Prowincjalny.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE