Menu

Spotkanie autorskie z O. Zdzislawem Kijasem

Ojciec Zdzislaw Kijas staral sie udzielic odpowiedzi na ciagle wazne pytania: co znaczy kochac prawdziwie? Jak pomagac, aby nie ponizac? 

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE