Menu

Nowy Zarzad Regionu Rosja

Nowy Zarzad Regionu Rosja: Prze?ozona Regionu – Siostra M. Karolina Krajewska; I Radna Regionalna - Siostra M. Aleksandra Weiss, II Radna Regionalna – Siostra M. Nikodema Sliwa, Sekretarka Regionalna – S.M. Daria Rasskazowa, Ekonomka Regionalna – S.M. Dawida Czechowska.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE