Menu

Z wizytą w Czerwonogradzie

W dniach od 25 do 28 stycznia 2016 roku wraz z Siostrą Radną M. Paulą Zaborowską przebywałyśmy na Ukrainie w Czerwonogradzie. W tym mieście od trzech lat przy parafii Zesłania Ducha Świętego nasze Siostry pełnią posługują zgodnie z elżbietańskim charyzmatem. W chwili obecnej są tam cztery Siostry i chociaż liczebnie parafia jest niewielka, to zadania jakie wykonują Siostry są bardzo rozległe i różnorodne. Siostry zajmują się ludźmi samotnymi i chorymi pozostającymi w swoich mieszkaniach: opatrują ich rany, robią zastrzyki, ale też towarzyszą im w cierpieniu. Chorych, którzy czują się jeszcze na siłach Siostry przywożą do kościoła na Mszę św. Poza tym prowadzą one świetlicę dla dzieci i pomagają im w nauce, katechizują, przygotowują do I Komunii św., a dla chętnych dzieci prowadzą także lekcje języka polskiego. Dodatkowo raz w tygodniu jedna z Sióstr odwiedza niepełnosprawne dzieci pozostające w Internacie: organizuje dla nich zabawy, śpiew i troszczy się, aby mile spędziły czas.

Zadaniem Sióstr jest również posługa w zakrystii i przygotowanie oprawy liturgicznej. Przed świętami Bożego Narodzenia zostało przeniesione sprawowanie liturgii z niewielkiej kaplicy znajdującej się w domu parafialnym do budującego się jeszcze kościoła. Siostry wraz z Księdzem Proboszczem Mikołajem Leskiv i wiernymi przenosili stroje liturgiczne oraz wszystkie sprzęty, aby na święta można było sprawować Eucharystię w nowym kościele. Codziennym zadaniem naszych Sióstr jest również troska o dom parafialny, w którym mieszkają oraz przygotowywanie posiłków dla Wspólnoty Sióstr, dla Księdza Proboszcza, a także dla dzieci przebywających w świetlicy i pracowników, którzy pomagają przy budowie kościoła.

Parafianie z wielkim szacunkiem odnoszą się do osób duchownych i bardzo cenią sobie obecność oraz ofiarną pracę Sióstr. Także Siostry doskonale zżyły się ze środowiskiem, a kontakt z ludźmi jest bardzo otwarty i rodzinny. Szczególnie urzekło nas duchowe zaangażowanie Sióstr w życie parafii: nie tylko ich obecność, udział we Mszy św., ale codzienne odmawianie z wiernymi Koronki do Bożego Miłosierdzia, różańca i rozważanie słowa Bożego na wspólnym Kręgu Biblijnym. Siostry poprzez swoje działanie i świadectwo życia przyczyniają się do budowania żywego Kościoła, który jak wspomniał Ksiądz Proboszcz, z roku na rok liczebnie się rozrasta.

Podczas naszego pobytu w Czerwonogradzie została poświęcona w domu Sióstr nowa kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W pierwszej Mszy św., wraz z nami uczestniczyły także Panie należące do Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety. Nasze Siostry cieszą się, że mają piękne miejsce na modlitwę i adorację.

Czas spędzony z Siostrami upłynął bardzo szybko i nadszedł dzień wyjazdu. W ostatnim dniu naszego pobytu w imieniu Matki Generalnej M. Samueli Werbińskiej, Siostra Radna M. Paula wręczyła Siostrze Przełożonej M. Karolinie Szemraj dekret przedłużenia kadencji na kolejne trzy lata. Siostry ze Wspólnoty złożyły Siostrze Przełożonej gratulacje i życzenia. Natomiast my wyraziłyśmy naszą wdzięczność wszystkim Siostrom za ich zaangażowanie w codzienną posługę na ukraińskiej ziemi, za świadectwo życia oddanego Bogu i dzielenie się żywą wiarą.

Bardzo dziękujemy Kochanym Siostrom za miłe spotkanie, wspólnie spędzony czas i wzajemne ubogacenie. Niech dobry Bóg nadal obdarza Siostry błogosławieństwem i „zlewa na Was całą obfitość łaski, tak byście …były bogate we wszystkie dobre uczynki” (por. 2 Kor 9,8).

Siostra M. Weronika Tomczyk
radna generalna

Zobacz zdjęcia

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE