Menu

Odwiedziny naszych Sióstr w Paragwaju i w Boliwii Wyróżniony

Odwiedziny naszych Sióstr w Paragwaju i w Boliwii

W dniach od 5 do 17 listopada 2013 r. towarzyszyłam Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej w podróży do Ameryki Południowej w odwiedzinach naszych Sióstr misjonarek posługujących w Paragwaju i w Boliwii.

Nasza podróż wiodła z Rzymu przez São Paulo do stolicy Paragwaju, Asunciòn. Miejscowość Guarambare, gdzie od lipca 2008 r. posługują nasze Siostry jest położona 30 km. od stolicy. Nasze misjonarki, realizują na co dzień charyzmat naszych Założycielek. Przez ponad rok Siostry mieszkały w Domu Rekolekcyjnym Ojców Franciszkanów Konwentualnych. Niecałe cztery lata temu przeprowadziły się do nowo wybudowanego domu pod wezwaniem błogosławionej Marii Luizy, oddalonego około 3 km od centrum miasta. Podziwiałyśmy funkcjonalność i estetykę zarówno domu Sióstr jak i Centrum Socjalnego pod wezwaniem św. Elżbiety, w którym znajduje się ambulatorium gdzie zarówno dzieci jak i dorośli otrzymują doraźną pomoc medyczną. Ponadto Siostra M. Dolores udziela porad matkom z małymi dziećmi odnośnie prawidłowego odżywiania. Natomiast Siostra Przełożona M. Elżbieta, Siostra M. Karola oraz Siostra M. Ewa, z pomocą wolontariuszki Anety troszczą się o liczną grupę dzieci, które odwiedzają Centrum św. Elżbiety w Gauarambare. Dzieci otrzymują posiłek, a także mają możliwość uczestniczenia w różnych zabawach. Siostry pomagają też dzieciom przy odrabianiu zadań domowych, udzielają korepetycji, prowadzą katechezy. Różne gry, zabawy czy też wspólne posiłki w Centrum dają wiele możliwości do formacji młodego pokolenia, ucząc dzieci uprzejmości, troski o drugich, zasad higieny, kultury stołu, modlitwy i postawy wdzięczności względem Boga, który jak Ojciec udziela nam swych darów: codziennego chleba i wspólnoty z innymi. Ponadto Siostry zaangażowane są w pracę parafialną, prowadzą grupę ministrantów, grupę misyjną, inne grupy.

Kolejnym etapem naszej podróży była Boliwia, gdzie w Santa Cruz de la Sierra i w Sucre posługują nasze Siostry misjonarki. Dom Sióstr w Santa Cruz, gdzie przebywają 4 Siostry: Siostra Przełożona M. Anna, Siostra M. Franciszka, Siostra M. Violeta i Siostra M. Karol, znajduje się na peryferiach trzymilionowej metropolii. Siostry prowadząc działalność apostolską w parafii wnoszą wielki wkład w rozwój życia parafialnego, prowadzą liczne grupy liturgiczne, zajmują się katechezą, koordynują pracę katechetów, troszczą się też o kościół parafialny i zakrystię. Do kościoła parafialnego należy ponadto osiem kaplic w terenie. W dwóch kaplicach całość pracy pastoralnej powierzono naszym Siostrom misjonarkom. Miałyśmy okazję zaobserować też jak młodzież i dzieci - widząc zaangażowanie naszych Sióstr w parafii, zafascynowane ich przykładem - wyrażają także gotowość do współpracy i zaangażowania na rzecz drugich.

Do Wspólnoty w Sucre należą 3 Siostry: Siostra Przełożona M. Patrycja, Siostra M. Lucia, która pracuje w szpitalu Ojców Bonifratrów w charakterze pielęgniarki oraz Siostra M. Anna. Odwiedzają one też chorych w ich domach, zanoszą im Komunię św., katechizują, prowadzą różne grupy działające przy parafii. Od niedawna Siostry mieszkają w nowym domu, który po przeprowadzonej renowacji został przystosowany do ich potrzeb i estetycznie urządzony. Odpowiednie pomieszczenia w domu zakonnym pozwoliły Siostrom na otwarcie świetlicy dla dzieci i młodzieży, którą prowadzi Siostra Przełożona M. Patrycja. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku. Dzieci i młodzież otrzymują pomoc w odrabianiu zadań domowych, a także korzystają z korepetycji, ponadto otrzymują ciepły, pożywny posiłek. Codziennie przychodzi około 30 dzieci i młodzieży, a czasem i więcej, którzy są wdzięczni za możliwość spędzęnia dobrze zorganizowanego wolnego czasu. Na przyszłość Siostry planują rozpocząć katechezy przygotowujące dzieci i młodzież do Komunii św., a także do sakramentu bierzmowania.

Wdzięczni dobremu Bogu jak również wszystkim Siostrom misjonarkom z Boliwii i z Paragwaju za wszelkie dobro, które z Bożą łaską dokonuje się za ich pośrednictwem, zawierzajmy każdą Siostrę, a także wszystkich, których spotykają na misyjnych drogach, wstawiennictwu św. Elżbiety, naszej Patronki wypraszając dla nich potrzebne łaski.

Siostra M. Birgit Häusler
radna generalna

Zobacz załączone zdjęcia z Paragwaju

Zobacz załączone zdjęcia z Boliwii

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE