Menu

Nasze Siostry w Tanzanii Wyróżniony

Nasze Siostry w Tanzanii

W dniach od 15 do 24 października 2013 r. towarzyszyłam Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej w podróży do Tanzanii. Dla Matki Generalnej były to pierwsze odwiedziny naszych Sióstr w Ushirombo-Bukombe, w diecezji Kahama.

To właśnie do tej miejscowości na zaproszenie Księdza Biskupa L. Minde, udały się dnia 30 września 2011 nasze pierwsze cztery Siostry Misjonarki, by w dniu 4 października 2011 r. rozpocząć posługę apostolską na Czarnym Lądzie, w Afryce Wschodniej. W chwili obecnej na placówce pracuje 6 Sióstr z Europy, 1 Siostra nowicjuszka pochodząca z Kongo, a także 1 postulantka z Tanzanii. Można rzeczywiście podziwiać to, czego z Bożą pomocą i dzięki życzliwości wielu ludzi, dokonały nasze Siostry Misjonarki w ciągu niespełna dwóch lat od założenia placówki. Był to niewątpliwie czas, w którym musiały stawić czoło wielu wyzwaniom: zaakceptowanie nowych zwyczajów, nauka obcych języków (angielski, swahili), przybliżenie młodym pokoleniom historii i charyzmatu naszego Zgromadzenia. Poza tym nasze Misjonarki musiały czuwać nad realizacją projektów budowlanych w klasztorze, w domu dla gości, a przede wszystkim nad odpowiednim wyposażeniem i oddaniem do użytku przyszłego Centrum Medycznego: Health Center pod wezwaniem św. Ojca Pio, które powstało z inicjatywy Księdza Biskupa L. Minde ze środków otrzymanych od dobrodziejów zagranicznych. Siostry zaangażowały się również w rozwój wspólnoty parafialnej, podejmując w duchu św. Elżbiety różne inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży, troszcząc się o chorych i najuboższych. Centrum Medyczne pw. św. Ojca Pio będzie już wkrótce gotowe na przyjęcie pierwszych pacjentów (zob. galeria zdjęć), a jego poświęcenie wraz z konsekracją nowego kościoła parafialnego przewidziane jest na dzień 14 grudnia br.

Ważnym punktem naszej wizyty w Tanzanii był dzień 19 października, kiedy to przyjęta została do nowicjatu postulantka Stefania, otrzymując imię zakonne - Siostra M. Magdalena, natomiast aspirantka Victoria rozpoczęła kanoniczny postulat. Obrzędu przyjęcia do nowicjatu i postulatu - po raz pierwszy w historii naszego Zgromadzenia w Afryce - dokonała Matka Generalna M. Samuela Werbińska w języku angielskim. Wszystkie byłyśmy bardzo wzruszone stając się świadkami tego historycznie doniosłego wydarzenia. Cieszymy się pierwszymi rodzimymi powołaniami w Afryce i dziękujemy dobremu Bogu za dar powołań wśród afrykańskiej młodzieży, polecając naszą młodzież zakonną w Tanzanii szczególnej trosce Ducha Świętego. Jako mistrzyni nowicjatu została mianowana Siostra M. Ines, natomiast Siostrze M. Agnieszce powierzono odpowiedzialność za formację aspirantek i postulantek.

Aby zapewnić młodzieży dobrą formację zakonną niezbędne jest posiadanie własnego domu formacyjnego. Jesteśmy bardzo wdzięczne Ojcom Franciszkanom Konwentualnym za udostępnienie nam odpowiedniego terenu pod budowę domu formacyjnego, w pobliżu miasta Arusha. Prace budowlane postępują do przodu i jak się okazało przybyłyśmy do Arusha w samą porę, by dokonać jeszcze niektórych zmian dotyczących przyszłego funkcjonowania budynku. Ważniejszym jednak niż zewnętrzne budowle jest wewnętrzny rozwój elżbietańskiej Wspólnoty, dlatego też nasze Siostry Misjonarki i ich charytatywno-apostolską posługę w Tanzanii wspierajmy codzienną modlitwą

Siostra M. Edith Bremer
wikaria generalna

Zobacz zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE