Menu

Nowa witryna Sióstr Elżbietanek w Rosji Wyróżniony

Nowa witryna Sióstr Elżbietanek w Rosji

Zapraszamy do zapoznania się z nową witryną internetową przygotowaną przez Siostry Elżbietanki w Rosji. Mamy nadzieję, iż nowa strona, spotka się z przyjaznym odbiorem oraz, że zarówno Siostrom, jak i wszystkim odwiedzającym ułatwi dostęp

do poszukiwanych przez nich informacji. Siostrom w Regionie Rosja gratulujemy nowej strony w pięknej szacie graficznej. Szczęść Boże!

Kliknij na załączony link: www.elizavetki.com

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE