Menu

Medal Honorowy

Medal Honorowy

Decyzją Rady Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. 29 sierpnia 2013 r. przyznano dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Poznańskiej Medal Honorowy „Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.” Uroczyste wręczenie nastąpiło 7 czerwca br. na ręce Siostry Prowincjalnej Kamili Paszkowiak.

Przed wręczeniem medalu w imieniu Burmistrza i Rady Miasta, pan Dariusz Matuszewski - Radny Miasta powiedział:

„120 lat temu przybyły do Grodziska Wielkopolskiego Siostry Zakonne ze Zgromadzenia św. Elżbiety Prowincji Poznańskiej. Ich przybycie poprzedziły kilkuletnie starania ówczesnego proboszcza księdza Antoniego Alejskiego i radnych z grodziskiej Rady Miasta. Siostry Zakonne miały się zająć opieką nad chorymi i najbiedniejszymi mieszkańcami miasta w ich własnych domach. Po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim w 1919 roku nasze miasto opuściły ewangelickie Siostry Diakonistki, które przez kilkadziesiąt lat pełniły swoją posługę w Szpitalu Miejskim im. Marcusa Mosse. Już po kilku dniach ich miejsce zajęły kolejne Siostry Elżbietanki. W okresie międzywojennym istniały w Grodzisku dwa domy zakonne. Jeden z nich znajdował się przy grodziskim szpitalu, a drugi przy dawnej ulicy Zamkowej- obecnej ulicy 27 Stycznia. W tym okresie siostry zajmowały się pielęgnacją chorych w szpitalu i we własnych mieszkaniach, prowadziły ochronkę dla dzieci oraz przytułek dla starców. W czasie okupacji hitlerowskiej Siostry Elżbietanki musiały opuścić Grodzisk, pozostała jedynie siostra Adamska, która przez kilka lat usługiwała niemieckim siostrom z Czerwonego Krzyża.

W nowej rzeczywistości politycznej bywało już różnie. Siostry Elżbietanki pozbawiane zostały możliwości prowadzenia ochronki dla dzieci i przytułku dla starców. Jednocześnie ograniczano możliwość ich pracy w szpitalu, chociaż wszystkie były wykształconymi pielęgniarkami. Ostatnia Siostra Zakonna opuściła grodziski szpital około roku 1965. Nie ma co ukrywać, ale Siostry Elżbietanki przetrwały w Grodzisku dzięki ogromnej życzliwości i pomocy księdza Czesława Tuszyńskiego. Po 1990 roku Siostry Elżbietanki nie powróciły do pracy w szpitalu, ale wróciły do grodziskich szkół. Wiele z nich pozostawiło tam szereg inicjatyw, które są podejmowane do dnia dzisiejszego. Warto w tym miejscu nadmienić, że siostra Józefa Krupa, została wyróżniona w 2010 roku przez władze miasta tytułem „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Grodziska Wlkp.”.

Od samego początku swojego pobytu Siostry Elżbietanki zaskarbiły sobie wielką życzliwość i sympatie mieszkańców miasta za ich dobroć, ofiarność i poświęcenie. Przez blisko 120 lat były z nami na dobre i na złe, a wiele z nich pozostało tutaj na zawsze. Ich decyzja o opuszczeniu Grodziska Wielkopolskiego we wrześniu 2012 roku, wywołała prawdziwe przygnębienie wśród wielu mieszkańców miasta.

Przyznając Siostrom Elżbietankom z Prowincji Poznańskiej to zaszczytne wyróżnienie jakim jest „Medal Honorowy”, jednocześnie prosimy, że gdyby kiedykolwiek i gdziekolwiek było Wam źle, to powróćcie do naszego Grodziska”.

s. M. Daniela Kamieniarz
Poznań

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE