Menu

Szpital Św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne Wyróżniony

Szpital Św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne

W poniedziałek 27 maja 2013r. odbyło się otwarcie Szpitala św. Elżbiety - Mokotowskiego Centrum Medycznego w Warszawie. Uroczystość odbywała się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych oraz licznie zgromadzone siostry elżbietanki Prowincji Warszawskiej. Szpital ten odegrał dużą rolę w tworzeniu Prowincji Warszawskiej, jest związany z posługą sióstr i realizacją charyzmatu służby cierpiącemu człowiekowi. Przed sześciu laty szpital został wydzierżawiony. Przez ten czas trwały prace remontowe i modernizacyjne szpitala, dzięki którym uzyskał on wysoki standard.

Ważnym punktem uroczystości otwarcia było poświęcenie i erygowanie na nowo kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odbyło się ono podczas Mszy świętej ku czci św. Elżbiety, której przewodniczył i wygłosił słowo Boże Arcybiskup Metropolita Warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz. W homilii Ksiądz Kardynał podkreślił rolę, jaką odegrał szpital podczas II wojny światowej i jego bolesną historię powstawania z gruzów powojennej Warszawy oraz ucisku komunistycznego w latach 50-tych. Siostra Prowincjalna Cecylia Falkowska w imieniu Sióstr św. Elżbiety wyraziła uznanie za wszelkie trudy i starania dyrekcji i inwestorów podczas generalnego remontu i przebudowy szpitala. Wyraziła również wdzięczność za przybycie i uświetnienie tej uroczystości wszystkim przybyłym gościom.

Mamy nadzieję, że nowo otwarty Szpital św. Elżbiety - Mokotowskie Centrum Medyczne, będzie służył społeczeństwu Warszawy w duchu miłości miłosiernej, jaką kroczyła jego Patronka – św. Elżbieta Węgierska.

S.M. Katarzyna Mróz
Warszawa

Zobacz załączone zdjęcia.

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE