Menu

SEMINARIUM RZYMSKIE 2017 Wyróżniony

SEMINARIUM RZYMSKIE 2017

Z łaski Pana jest nam dane przeżywać szczególny czas odnowy duchowej, jakim jest “Seminarium Rzymskie”.

To dzięki zatroskaniu Matki Generalnej M. Samueli Werbińskiej wraz z Zarządem Generalnym oraz niezwykłej życzliwości i ofiarności Siostry Prowincjalnej M. Lucyny, Siostry Przełożonej M. Irminy oraz wszystkich Sióstr z Domu Prowincjalnego w Rzymie, już po raz 24 odbywa się odnowa duchowa.

Dnia 27 czerwca 2017 r., 24 Siostry z wszystkich prowincji polskich, z prowincji norweskiej, a także z Boliwii, Paragwaju i Tanzanii rozpoczęły swoją duchową formację. W dobrym przeżyciu tego czasu pomagają nam Siostry Radne Generalne: S. M. Weronika Tomczyk i S. M. Patrycja Sobinek.

Dopiero minęło kilka dni od naszego przyjazdu do Rzymu, a my już jesteśmy pełne wrażeń i wdzięczności. Czas odnowy duchowej zaczynamy rekolekcjami, dlatego prosimy o modlitwę i duchowe towarzyszenie nam w tych dniach. Prowadzącym rekolekcje jest O. Mieczysław Lubomirski SJ. W środę 28 czerwca, od porannych godzin przeżywałyśmy dzień skupienia, będący wprowadzeniem do rekolekcji. W Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła uczestniczyłyśmy w Eucharystii, którą rozpoczęłyśmy rekolekcje. Słowo, jakie Pan w tym dniu skierował do nas, jest bardzo jasne i konkretne: “Za kogo Mnie uważasz?” (por.Mt 16,13-19). W homilii jak i w konferencjach wprowadzających do naszych ćwiczeń duchownych O. Lubomirski uwrażliwiał nas, abyśmy poddały się Duchowi Świętemu, nie liczyły na własne siły i zdolności, ale zaufały Panu i pozwoliły Jemu dokonywać zmian, a raczej przemian w naszym wnętrzu, by były one zgodne z zamysłem samego Boga, aby On sam ukazał nam, jaki obraz Boga nosimy w sercu. Rekolekcjonista od samego początku starał się nam przypomnieć i ukazać, że zamysłem Pana Boga jest mieć z nami relację Ojciec – Dziecko, relację bliską, intymną, przepełnioną miłością i zatroskaniem. Pragniemy wykorzystać jak najlepiej ofiarowany nam czas łaski, poddać się całkowicie prowadzeniu Ducha Świętego i Jego kierownictwu. Mamy jednak świadomość naszych ludzkich ograniczeń, słabości, a także działania złego, który próbuje niszczyć w nas obraz Boga. Dlatego prosimy o modlitwę, abyśmy owocnie przeżyły rekolekcje z pożytkiem dla naszego wzrostu duchowego, a co za tym idzie - naszego Zgromadzenia i piękniejszej służbie Chrystusowi ukrytemu w tych “najmniejszych”.

Już teraz wyrażamy naszą wdzięczność Kochanej Matce Generalnej i całemu Zarządowi Generalnemu za możliwość uczestniczenia w Seminarium odnowy duchowej oraz Drogiej Siostrze Prowincjalnej M. Lucynie, Siostrze Przełożonej M. Irminie oraz Siostrom z Domu Prowincjalnego w Rzymie za ich gościnność, serdeczność i cichą posługę każdego dnia. Niech pokój Chrystusowy wypełnia Wasze serca.

Siostry Seminarzystki

ZOBACZ ZDJĘCIA

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE