Menu

REGION ROSJA - W ROKU JUBILEUSZOWYM ZGROMADZENIA Wyróżniony

REGION ROSJA - W ROKU JUBILEUSZOWYM ZGROMADZENIA

W roku jubileuszowym naszego Zgromadzenia, od dnia 30 maja do 12 czerwca 2017 r., towarzyszyłam Przewielebnej Matce Generalnej M. Samueli w odwiedzinach u naszych Sióstr posługujących w Regionie Rosji.

Wizytacja rozpoczęła się od Wsólnoty Sióstr, które posługują w Nowosybirsku na placówce pw. św. Józefa na Mira. Do wspólnoty przynależy Siostra Przełożona Regionalna M. Karolina Krajewska, która jest jednocześnie Przełożoną domu, S.M. Adela Piekutowska, S.M. Filipa Woźniak, S.M. Daria Rasskazova. Dom św. Józefa jest Domem Regionalnym oraz Formacyjnym, gdzie za formację młodego pokolenia odpowiada Siostra M. Daria. Na dzień dzisiejszy w Regionie Rosji posługuje 12 Sióstr wieczystek, jedna juniorystka - S.M. Elżbieta, jedna nowicjuszka - S.M. Stefania, dwie postulantki - Galina i Alina oraz jedna aspirantka Anastazja, która kończy studia w Rzymie. Postulantka Galina, jak Pan Bóg pozwoli, w sierpniu zostanie przyjęta do Nowicjatu.

Siostra Przełożona Regionalna M. Karolina, oprócz obowiązków Przełożonej Regionu, dba o dom, ogród, o wystrój kościoła oraz pomaga w formacji młodzieży zakonnej. S.M. Adela, pomimo podeszłego wieku, na miarę swoich możliwości pomaga w pracach domowych, jest odpowiedzialna za grupę żywego różańca i wspiera posługę Sióstr modlitwą. S.M. Filipa pracuje jako katechetka i zakrystianka w parafii, należy też do Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich w diecezji nowosybirskiej. S.M. Daria jest odpowiedzialna za formację aspirantek i postulantek, poza tym jest tłumaczką dokumentów i pism na język rosyjski. Dnia 3 kwietnia została mianowana przez Księdza Biskupa Józefa Wertha Dyrektorem Caritas Diecezjalnego w Nowosybirsku. Są to dopiero początki jej pracy, ale można było zauważyć jak z wielkim sercem, zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonuje powierzone jej niełatwe zadanie.

Podczas naszego pobytu w Nowosybirsku, dnia 31 maja, w nasze święto ideowe, w czasie Mszy św. sprawowanej przez Księdza Biskupa Józefa Wertha, razem z Siostrami z dwóch Wspólnot odnowiłyśmy nasze śluby zakonne, potwierdzając Bogu swoje „Fiat”. Dziękowałyśmy Bogu za dar powołania, za dar naszego Zgromadzenia, za pokolenia Sióstr, które swoim przykładem, życiem i świętością torowały nam drogę ku przyszłości. Ksiądz Biskup w swojej homilii nawiązując do naszego Święta, podkreślił, że Siostry na wzór Maryi, ze Słowa Bożego czerpią siły do podejmowania niełatwych wyzwań. Wyraził też wdzięczność i podziękował Siostrom za ich ofiarną wieloletnią posługę w Jego Diecezji.

Wieczorem w Domu Regionalnym i Formacyjnym zebrały się wszystkie Siostry z dwóch Wspólnot, by uczestniczyć w uroczystych nieszporach i przyjęciu do postulatu aspirantki Aliny. Dziękowałyśmy Bogu za każde powołanie i prosiłyśmy o nowe powołania z ziemi rosyjskiej. Po złożeniu życzeń, wszystkie zasiadłyśmy do kolacji i w miłej, radosnej, siostrzanej atmosferze spędziłyśmy wieczór.

Dnia 3 czerwca udałyśmy się do naszych Sióstr, które tworzą Wspólnotę przy Caritas w domu św. Elżbiety. Siostry, po zamknięciu w sierpniu 2015 r. Domu Dziecka podjęły pracę w różnych projektach Caritas Diecezjalnego takich jak: Jadłodalnia dla biednych, Dom Samotnej Matki, Klub dzięciecy, Pomoc chorym i samotnym w ich własnych mieszkaniach oraz prowadzenie Hostelu. We wszystkich tych strukturach, zgodnie z charyzmatem naszego Zgromadzenia, realizowane są dzieła miłosierdzia. Obowiązki Przełożonej domu św. Elżbiety pełni S.M. Aleksandra Weiss. Do wspólnoty przynależy S.M. Jozuela Laskowska, S.M. Maksymiliana Borodyn i S.M. Elżbieta Waskowa. Siostra Przełożona M. Aleksandra dba o potrzeby materialne i duchowe Sióstr, jest też odpowiedzialna za Wspólnotę Apostolską św. Elżbiety, do której przynależy 8 pań. S.M. Jozuela pracuje w Domu Samotnej Matki, gdzie obecnie znajduje się 20 matek i 38 dzieci oraz opiekuje się grupą ministrantów przy parafii. S.M. Maksymiliana pracuje przy parafii w Klubie dziecięcym „Narnia”, do którego przychodzą dzieci często zaniedbane, głodne, które otrzymują też posiłek. Siostra M. Elżbieta posługuje w jadłodalnii, prowadzi Hostel przy Caritas, jest też odpowiedzialna za duszpasterstwo powołaniowe. W jadłodalni i klubie dziecięcym w Caritasie pomagają również nasze postulantki.

Ważnym wydarzeniem podczas naszej wizytacji był wybór Przełożonej Regionu i Zarządu. Dnia 6 maja, pod przewodnictwem Matki Generalnej M. Samueli, miało miejsce spotkanie Sióstr Przełożonych i Formatorek Regionu. Został wybrany nowy Zarząd Regionu w skład którego weszła: Przełożona Regionu – Siostra M. Karolina Krajewska; I Radna Regionalna - Siostra M. Aleksandra Weiss, II Radna Regionalna – Siostra M. Nikodema Śliwa, Sekretarka Regionalna – S.M. Daria Rasskazowa, Ekonomka Regionalna – S.M. Dawida Czechowska. Wszystkim kochanym Siostrom złożyłyśmy najserdeczniejsze życzenia, aby dobry Bóg wspierał je codziennie swoją mocą i łaską oraz błogosławił wszelki trud w posłudze dla dobra Regionu w Rosji i całego Zgromadzenia. Przed Siostrami nowego Zarządu stoją na pewno niełatwe zadania, ale wierzymy, że z Bożą pomocą jak najlepiej wypełnią powierzone im obowiązki.

Dnia 7 czerwca wcześnie rano udałyśmy się do naszych Sióstr w Kursku, gdzie posługują trzy Siostry: Siostra Przełożona M. Dawida Czechowska, S.M. Estera Chuda i S.M. Małgorzata Berka. Posługa Sióstr jest ściśle związana z parafią. Siostra Przełożona M. Dawida dba o dom, jest odpowiedzialna za Kółko Różańcowe i Wspólnotę Apostolską św. Elżbiety, do której należy 6 pań, z którymi spotkałyśmy się podczas naszego pobytu. S.M. Estera prowadzi katechezę dla dzieci i dorosłych, przygotowuje ich do przyjęcia sakramentów świętych. S.M. Małgorzata pracuje jako zakrystianka, dba o wystrój kościoła, bieliznę kielichową. Siostry przygotowują też dekoracje w kościele z okazji różnych świąt liturgicznych, poza tym raz w miesiącu odwiedzają osoby chore, samotne w ich mieszkaniach. Dom Sióstr jest domem otwartym, organizowane są w nim spotkania młodzieży zainteresowanej naszym Zgromadzeniem.

Z Kurska, dnia 10 czerwca udałyśmy się do Tuły, ostatniego miejsca naszych odwiedzin, gdzie posługują dwie Siostry: Siostra Przełożona M. Nikodema Śliwa i S.M. Teresa Czerenkowa. Posługa tutejszych Sióstr, podobnie jak w Kursku, jest związana z parafią. Siostra Przełożona M. Nikodema prowadzi katechezę dla dzieci i osób dorosłych, odwiedza osoby chore, samotne. S.M. Teresa jest zakrystianką w kościele, organistką, prowadzi raz w tygodniu spotkania młodzieżowe, jest odpowiedzialna za Wspólnotę Apostolską św. Elżbiety.

Obecność i posługa naszych Sióstr na ziemi rosyjskiej jest bardzo potrzebna, a duże znaczenie ma ich autentyczne świadectwo życia, duch ofiary i poświęcenia. Siostry poprzez swoją postawę i prowadzone apostolstwo ukazują ludziom sens życia, cierpienia, są blisko chorych, opuszczonych, samotnych napełniając ich serca nadzieją, pokojem, miłością.

Wraz z Matką Generalną pragnę podziękować jeszcze raz Kochanej Siostrze Przełożonej Regionalnej M. Karolinie, Siostrom Przełożonym, Siostrom Formatorkom, wszystkim Siostrom posługującym w Rosji oraz młodzieży zakonnej za ich ofiarną, radosną i pełną poświęcenia posługę. Dziękujemy również za gościnność elżbietańską oraz za wszelkie otrzymane dobro, a szczególnie za dar modlitwy.

Siostra M. Paula Zaborowska
radna generalna

ZOBACZ ZDJĘCIA:

Nowy Zarząd Regionu Rosja

Nowosybirsk

Kursk

Tuła

 

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE