Menu

O Duchu Święty, Boże, odnów oblicze tej ziemi… Wyróżniony

O Duchu Święty, Boże, odnów oblicze tej ziemi…

W dniach 23-27 stycznia 2017 r. w Domu Prowincjalnym w Katowicach miało miejsce ważne wydarzenie w życiu Prowincji Katowickiej: Kapituła Prowincjalna Wyborcza i Spraw.

Prace Kapituły w poranek 23 stycznia rozpoczęła uroczysta Msza św., której przewodniczył Proboszcz Parafii Mariackiej w Katowicach, Ks. Prałat Andrzej Suchoń. Kaznodzieja w kazaniu powiedział m.in., że duszą każdej wspólnoty jest Duch Święty, dlatego w pierwszym dniu prac przy każdej nadarzającej się okazji prosiłyśmy Ducha Świętego o pomoc, o Jego światło i moc szczególnie w tych dniach. Obradom, których myślą przewodnią było hasło Kapituły: Wiara fundamentem spojrzenia w przyszłość naszej Katowickiej Prowincji, przewodniczyła Matka Generalna M. Samuela Werbińska.

Pierwszy dzień obrad to czas sprawozdań z minionego sześciolecia. Swoją relację przekazała najpierw Siostra Prowincjalna M. Hieronima Zymela, po niej – Siostra Ekonomka M. Józefa Termin. Był to też czas podziękowań za niełatwą posługę dotychczasowego Zarządu Prowincji. Najpierw Matka Generalna dziękowała Siostrze Prowincjalnej i całemu Zarządowi za wierne wypełnianie powierzonych im zadań, Siostra Prowincjalna M. Hieronima podziękowała Siostrom z Zarządu Prowincjalnego za pomoc w jej niełatwej posłudze, zaś Siostra Wikaria M. Alberta Gdaczyńska w imieniu Sióstr podziękowania Siostrze Prowincjalnej za kierowanie Prowincją przez minione sześć lat.

Wtorek, 24 stycznia, to dzień skupienia, modlitwy i ciszy. W tym dniu przygotowywałyśmy się do wyborów, mających się odbyć w trzecim dniu Kapituły.

Umocnione Słowem Bożym i otoczone modlitwą Sióstr Prowincji Katowickiej, w kolejnym dniu Kapituły, 25 stycznia, przystąpiłyśmy do wyboru Zarządu Prowincji. Decyzją Kapituły, na kolejne sześć lat posługę władzy w naszej Prowincji sprawować będą Siostry:

Przełożona Prowincji S.M. Hieronima Zymela,
Wikaria Prowincji S.M. Franciszka Polaczek
oraz Siostry Radne:
II Radna S.M. Miriam Szczerba,
III Radna S.M. Józefa Termin i
IV Radna S.M. Marisstella Smykała.

W kolejnych dwóch dniach intensywnej pracy, 26 i 27 stycznia, Kapituła zajmowała się bieżącymi sprawami naszej Prowincji. Siostry Kapitulantki miały też możliwość wysłuchania trzech referatów, nawiązujących treściami dohasła przewodniego naszej Kapituły. Siostra Przełożona M. Fabiola Pluszczok przedstawiła referat pt. Wiara źródłem wierności w powołaniu i mocą wewnętrznego pokoju, Siostra M. Aleksandra Leki podzieliła się swoją refleksją na temat: Wiara jako podstawa posługi miłosierdzia, natomiast Siostra M. Krzysztofa Baran ukazała Wiarę jako odpowiedź na Boże Słowo.

Nowy Zarząd Prowincji Katowickiej polecamy serdecznej modlitwie.

s.M. Aleksandra Leki
sekretarka Kapituły

Zobacz FOTO

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE