Menu

Oto jestem Panie, bo mnie wybrałeś... Wyróżniony

Oto jestem Panie, bo mnie wybrałeś...

Dnia 7 lipca po odbytych 8 – dniowych rekolekcjach, dwie nasze postulantki kanoniczne Janiele i Domingas rozpoczęły swój nowicjat.

Ceremonię przyjęcia do nowicjatu rozpoczęła wspólna modlitwa w domowej kaplicy, po jej zakończeniu postulantki kanoniczne w towarzystwie Siostry Regionalnej M Patrycji, Siostry Radnej M Franciszki i pozostałych sióstr udały się do Sali konferencyjnej, gdzie odbyła się uroczystość. W obecności zebranych sióstr jak również ks biskupa Magnusa, Janieli i Domingas poprosiły o przyjęcie do nowicjatu naszego Zgromadzenia. Następnie z rąk siostry Regionalnej M. Patrycji, jeszcze postulantki otrzymały strój zakonny, po czym opuściły salę by wrócić już jako siostry. W tym czasie wspólnota rozpoczęła modlitwę różancową. Nasze nowe siostry wraz z nową misją otrzymały nowe imiona i tak Janiele przybrała imię S.M. Weronika i Domingas – S.M. Elżbieta. Podczas całej uroczystości panował nastrój skupienia i modlitwy a jednocześnie głębokiej wdzięczności i radości. Podczas uroczystości Ks. Bp. Magnus wygłosił piękną refleksję, porównując nowicjat do kobiety oczekującej potomstwa. Matka przygotowywuje się i w skupieniu oczekuję narodzin swego dziecka, nowicjuszka w ciszy i skupieniu przygotowuje się do zlożenia swoich ślubów.

W trakcie ceremoni obóczyn S Regionalna M. Patrycja najpierw odczytała Dekret Przewielebnej Matki Generalnej M. Samueli, nominujący S.M. Gabrielę na okres 3 lat Mistrzynią Nowicjatu a następnie powierzyła jej opiekę nad siostrami nowicjuszkami. S.M. Weronika i S.M. Elżbieta odbędą swój nowicjat w Domu Formacyjnym w Fortalezie. Podczas tej samej uroczystości również S.M Kamila otrzymała od S. Regionalnej M Patrycji Dekret powierzający jej na okres 3 lat opiekę nad aspirantkami i postulantkami.

Oficjalna część obóczyn została zakończona modlitwą w intencji Matki Generalnej M. Samueli, nowicjatu i całego naszego Zgromadzenia. Następnie, siostry przenisły swoją radość do refektarza, gdzie była już przygotowana uroczysta kolacja.

Życzymy S.M. Weronice i S. M. Elżbiecie, jak również S. Mistrzyni M. Gabrieli i S.M. Kamili dużo światła Ducha świętego, wielu łask Bożych, wierności i wytrwałości. Kochane Siostry niech Pan Was błogosławi, a nasze Matki Żałożycielki wypraszają potrzebne łaski.

Z serdecznymi pozdrowieniami
S.Mistrzyni M. Gabriela
Tłum. S.Przełożona M. Katarzyna

Zobacz zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE