Menu

Otwarcie nowego domu zakonnego w Brazylii. Wyróżniony

Otwarcie nowego domu zakonnego w Brazylii.

Odpowiadając na zaproszenie ks. Bpa Magnus Henrique Lopes, pierwszego bpa diecezji Salgueiro w stanie Pernambuco, utworzonej 16.06. 2010, dnia 01.05.2016 r. został otwarty Nowy Dom Sióstr Elżbietanek w Salgueiro - Brazylia.

Tę ósmą wspólnotę tworzą trzy siostry: s. M. Faustyna Panic przełożona, s.M. Teresa Bosiacka i s.M. Rita da Silva. Nowa Wspólnota obrała sobie za patrona św. Józefa, a usytuowana jest w Parafii św. Antoniego, której kościół parafialny jest jednocześnie, na razie, katedrą wspomnianej diecezji. Siostry nowej wspólnoty zostały przedstawione parafii i diecezji, 26.04. br. podczas Mszy świętej polowej, w czasie której został wyświęcony na diakona kleryk Pedro Sérgio de Oliveira i podczas której wspomniano też męczeństwo o. José Maria Prado, redemptorysty, zabitego ośmioma strzałami 29.04.1991r. z powodu obrony sakramentu małżeństwa według nauki Kościoła Katolickiego.

W tej Mszy św. uczestniczyły również s.M. Patrycja Sobinek, przełożona Regionu Brazylia, s.M. Katarzyna Podstawska i s.M. Magdalena Glinka, odpowiednio przełożone z Maracanaú i z Cabrobó, s.M. Isabel Altmeppen ze wspólnoty w Fortalezie, Siostry Juniorystki M. Cecylia i M. Joana ze wspólnoty w Cabrobó, pani Lucia Kramp, nasza dobrodziejka z Niemiec oraz Wilma i Layane, dziewczęta z tej diecezji, które po trzech dniach wstąpiły do aspirantury naszego regionu w Maracanaú.

Oprócz parafian i innych osób uczestniczących we Mszy św. z racji wspomnianych wyżej okazji, była też spora grupa osób z Cabrobó, gdzie nasze Siostry posługują od 23 lat, m.in. członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety i wielu dobrodziejów, którzy teraz też ofiarowali dużo i znaczących rzeczy potrzebnych i przydatnych do urządzenia nowego domu. Dnia 01.05.2016r., po południu, w obecności wszystkich wspomnianych wyżej Sióstr (oprócz s.M. Kamili) Przełożona Regionalna, s.M. Patrycja, odczytała dekret erekcyjny domu a także nominacyjny przełożonej domu w Salgueiro.

Wieczorem po Mszy św. w katedrze św. Antoniego odbyło się poświęcenie domu przez bpa Henrique Lopes w obecności ks. Proboszcza Joenilson i innego księdza, wszystkich sióstr i kilku osób ze wspólnoty. Dom sióstr znajduje się na terenie kurii diecezjalnej. Siostry są zaproszone do pomocy w duszpasterstwie parafialnym i w diecezji. Odległość Salgueiro od Cabrobó wynosi 70 km.

Wdzięczne Bogu za wszystkie dobrodziejstwa jakich udziela On nam każdego dnia, życzymy nowej wspólnocie dużo sił i światła Ducha Świętego w ciągłym rozwoju w pracy duszpasterskiej i w domu zakonnym. Cieszymy się, że wspólnota z Cabrobó w końcu będzie miała sąsiednią wspólnotę, jak pozostałe już mają.

S.M. Katarzyna Podstawska

Zobacz foto

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE