Menu

Spotkanie Sióstr Mistrzyń w Puszczykowie Wyróżniony

Spotkanie Sióstr Mistrzyń w Puszczykowie

Tegoroczne spotkanie Sióstr odpowiedzialnych za formację w naszym Zgromadzeniu odbyło się w Puszczykowie w dniach od 31 marca do 3 kwietnia 2016 r. Na spotkanie przybyły Siostry Mistrzynie z polskich prowincji i niemieckiej.

Pierwsze dni minęły na pracy warsztatowej. Spotkanie miało określony cel jakim było przygotowanie, przeanalizowanie procesu formacji w naszym Zgromadzeniu i przygotowanie sugestii i propozycji na Kapitułę Generalną. Powzięte postulaty były owocem dyskusji, dzielenia się doświadczeniem i szukania jak najlepszych rozwiązań.

Towarzyszył nam też swoją obecnością w sobotę o. Kamil Paczkowski OFM, który przeprowadził konferencję na temat:„ Formacja dzisiaj do życia konsekrowanego jutra”. Konferencja zakończyła się owocną dyskusją.

Popołudniem udałyśmy się na zwiedzanie Ostrowa Tumskiego i „Brama Poznania” tzn. pierwszego w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, które przy pomocy nowych technologii łączy opowieść o dziejach katedralnej wyspy, rozwoju miasta Poznania z narracją o początkach Państwa Polskiego, której kolebką jest Ostrów Tumski. Potem udałyśmy się pod opieką naszego przewodnika ks. Łukasza Kędzierskiego do Katedry Poznańskiej, gdzie mogłyśmy zobaczyć podziemia, wykopaliska i całe wnętrze katedry. Po zwiedzaniu udałyśmy się do Domu Prowincjalnego przy ul. Łąkowej by spotkać się przy siostrzanym stole.

Uwiecznieniem całego dnia była uczta duchowa. Wzięłyśmy udział w czuwaniu przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego, które przygotowali Klerycy Seminarium Duchownego w Poznaniu. Było to Oratorium o Miłosierdziu Bożym zakończone uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

W ostatnim dniu miałyśmy okazję jeszcze raz spotkać się z Siostrą Prowincjalną M. Kamilą i podziękować za zorganizowanie spotkania i miłą gościnę.

Składamy na ręce Przewielebnej Matki Generalnej nasze serdeczne „Bóg zapłać” za możliwość takiego spotkania oraz Czcigodnym Siostrom Prowincjalnym dziękujemy za nieustanne wspieranie naszej posługi swymi modlitwami.

Z wyrazami wdzięczności pozostają Siostry Formatorki

galeria zdjęć http://elzbietankipoznan.pl/wydarzenia-1/432-spotkanie-siostr-mistrzyn-w-puszczykowie

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE